Annonse
Sysselsetting: Bendik Thun (t.v.) og Masud Gharahkhani er klare på at arbeid til alle fortsatt er jobb nummer én, og at det er behov for mange flere studieplasser om denne jobben skal kunne utføres på en tilfredsstillende måte. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Dobbelt så mange søkere uten tilbud

Siden 2014 har antallet kvalifiserte søkere, som ikke får plass ved studiesteder i Buskerud, økt fra 919 til 1.908. Aps fylkeslag mener det er innlysende at det må opprettes flere studieplasser, ikke minst for sykepleiere.

Annonse
Lokale nyheter

– Sett i sammenheng med at rekordmange unge står uten jobb og utdanning, er det helt meningsløst at også rekordmange kvalifiserte søkere avvises ved landets studiesteder. Utdanning er jo selve nøkkelen, sier Masud Gharahkhani, stortingskandidat for Buskerud Ap.

Han og leder i AUF Buskerud Bendik Thun synes det er veldig positivt at tallene fra samordnet opptak viser at pågangen til landets studiesteder bare øker, og at stadig flere unge søker seg til helsefag og sykepleierutdanning. De er derimot lite fornøyde med at totalt 23.000 kvalifiserte søkere nå står uten studietilbud.

Større forskjeller

– Bak tallene er det veldig mange enkeltskjebner. Dette er folk som vil i gang med en utdanning, men som i stedet bare blir gående og vente. Det er veldig usunt – og vil medføre at enda flere faller utenfor arbeidslivet i framtida, påpeker Thun, som selv er student ved Universitetet i Oslo.

Han frykter utviklingen vil føre til langt større arbeidsledighet og økte forskjeller i årene som kommer.

– Når vi vet at behovet for sykepleiere og helsefagutdannede vil øke voldsomt i løpet av få år, kan vi i hvert fall ikke stoppe dem som vil inn i disse yrkene, konstaterer Gharahkhani.

I sitt alternative budsjett satte derfor Ap av midler til opprettelse av 3.000 nye studieplasser. Gharahkhani lover på sin side å jobbe intenst for å få flest mulig av disse plassene til Buskerud og Drammen, om han velges inn på Stortinget.

Høyere inntakskrav

1000 flere personer satte et sykepleierstudium øverst på ønskelisten sin i år enn i fjor, og fagretningen dominerer listen over studieprogrammene med flest førstevalgssøkere, skrev Dagens Næringsliv i forrige uke, i et oppslag om økte poenggrenser ved de mest populære studiene. Aller størst endring var det ved sykepleierutdanningen i Drammen, der årets inntakskrav økte med 2,1 poeng – til 48,9.

– Selv om dette betyr økt status for utdannelsen og yrket, fører det også til at vi går glipp av veldig mange flinke folk som vil inn, sier Gharahkhani.

Som Dagsavisen Fremtiden skrev i forrige uke hadde sykepleierutdanningen i Drammen 618 førstevalgssøkere til sine 180 plasser, men totalt var det over 2.500 kvalifiserte søkere.

– Regjeringen har ikke satset på å øke antallet studieplasser i det hele tatt, men har i stedet brukt pengene på skattekutt til de rikeste. Det har ikke vært heldig for sysselsettingen, fastslår Thun, som vil gjøre det stikk motsatte av regjeringen.

 

 

 – Stort behov

Dekan Heidi Kapstad synes det er bekymringsfullt at høgskolene må avvise så mange kvalifiserte søkere.

– Med tanke på velferdsstatens behov er det ingen tvil om at vi trenger langt flere studieplasser, og det ville jeg vært enig i uavhengig av hvilket parti som måtte gå inn for det, sier Heidi Kapstad, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Hun viser til at samhandlingsreformen har ført til at stadig flere funksjoner legges til kommunene – og at man ifølge framskrivninger helst skulle sett at en av tre unge valgte seg helse- og omsorgsyrker – om man skal få dekket det framtidige behovet.

– Men det kommer jo ikke til å skje – og derfor må vi i stedet både tenke og jobbe annerledes. Vi må gjøre endringer på systemnivå, men uansett vil det bli helt nødvendig med et skikkelig løft for alle profesjonene innen helse- og sosialsektoren.

Kapstad synes derfor det er svært gledelig at så mange dyktige unge har søkt på utdanninger innen dette feltet i år, da det har mye å si for studienes omdømme og kvalitet.

Nå håper hun bare Kunnskapsdepartementet følger opp – ved å prioritere flere studieplasser.

pernille.vestengen@dagsavisen.no

Annonse