På tross av besvimelser og store smerter hele døgnet, mener sykehuset at Vladimir Perez ikke trenger helsehjelp. FOTO: RONNY JOHNSEN

Diabetes-syk fikk ikke hjelp

DRAMMEN: Vladimir Perez (46) lever et liv i smerter og av og til faller han i koma på grunn av et svært ustabilt blodsukker. Drammen sykehus mener det ikke er alvorlig nok til å få hjelp.

Han kan når som helst falle om bevisstløs, blodsukkeret er svært ustabilt og under intervjuet med Dagsavisen Fremtiden må han plutselig sette seg ned på bakken og få i seg en frukt for å kunne fortsette samtalen. Konstant svimmel og besvimelser flere ganger i uka, samtidig som familien må vekke ham opp av dyp søvn slik at han skal kunne klare å behandle sin svært uberegnelige diabetes-sykdom. Allikevel mener Drammen sykehus at Perez er langt unna kravet for nødvendig helsehjelp.

- Behandlingen jeg har fått på Drammen sykehus er uverdig og respektløs. Jeg unner ingen å bli møtt av de samme menneskene som jeg er blitt utsatt for, sier en sliten Perez.

- Hva er det som har vært så ille?

- Det verste er den følelsen du sitter igjen med når du blir møtt uten forståelse for den situasjonen jeg er i. Jeg har vært svært syk i 21 år og har vært innlagt på sykehuset mange ganger. Nå er det gått så langt at jeg ikke fungerer i hverdagen og jeg er redd. På sykehuset i Drammen møter jeg leger og pleiere som rett og slett ikke har god nok kunnskap om diabetes og min sykdom. De hevder at jeg ikke har behov for nødvendig helsehjelp og i fjor ble jeg satt på en venteliste for ordinær utredning av meg som pasient. Det holder dessverre ikke, sier han.

- Og hvor lang ventetid var det?

- Jeg fikk beskjed om 12 måneder, og så lenge kunne jeg ikke vente, sier han.

 

Les også: - Han Kunne vært død

 

Kan dø uten behandling

Diabetikeren blir ofte bevisstløs på grunn av lavt blodsukker, det hender at han ikke klarer å våkne av seg selv og hans allmenne tilstand er så dårlig at de rundt ham er livredd for den dagen de ikke klarer å hjelpe ham.

Perez gikk til behandling hos Norsk Diabetikersenter, men på grunn av ressursmangel og omprioriteringer ble han sendt til Drammen sykehus for nødvendig medisinsk oppfølging. Drammen sykehus mente at Perez ikke hadde behov for den medisinske hjelpen diabetikersenteret hevdet. Professor og overlege ved medisinsk avdeling på Rikshospitalet, Trond Geir Jenssen, kjenner godt til sykdomshistorikken til Perez og er sjokkert over behandlingen han har fått.

- Når en pasient blir bevisstløs ved lavt blodsukker er det forbundet med fare for liv. Uten nødvendig medisinske tiltak risikerer han også å være uten syn og med behov for dialyse innen de neste ti årene. Å påstå at denne pasienten ikke har rett til nødvendig helsehjelp er et skremmende avvik fra medisinsk forsvarlighet, sier Jenssen til Dagsavisen Fremtiden.

- Hva betyr det for ham å få beskjed om at han ikke har krav på nødvendig helsehjelp?

- Ubehandlet har denne pasienten et prognosetap ikke ulikt en pasient med ubehandlet tykktarmskreft. Nå må noen ta tak og se hvor systemet svikter og rette på det, sier Jenssen.

 

Sykehuset beklager

De siste årene har Drammen sykehus måttet beklage flere hendelser der pasienter ikke har fått den helsehjelpen de har krav på. Også i denne saken innrømmer avdelingssjefen for medisinsk avdeling, Einar Husebye, at Perez ikke fikk behandlingen han skulle innenfor det reglementet som gjelder for pasienten.

- Pasienten ble henvist til Drammen sykehus fra Diabetessenteret i 2012. Pasienter som allerede er inne i en spesialhelsetjeneste og som av medisinske grunner må ha time tidligere enn løpende ventetid, skal tas hånd om før. Vi beklager at oppfølgingen av denne pasienten ikke kom i gang tidligere, sier Husebye til Dagsavisen Fremtiden.

- Hva synes du om den behandlingen Perez har fått ved ditt sykehus som han kaller respektløs?

- Først av alt vil jeg understreke at det er svært beklagelig at pasienten ikke opplever å bli møtt med respekt, omsorg og kompetanse. Sykehuset skulle gjerne ha kommet i en god dialog med pasienten om dette, men vi har ikke mottatt noen klage fra pasienten, annet enn gjennom dere i mediene nå, svarer han.

 

Håper på en seriøs utredning

På grunn av lang behandlingstid ved Drammen sykehus, og at Perez ikke ble tatt imot slik han skulle etter gjeldende regelverk, har nå Diabetessenteret valgt å ta tilbake Perez i behandling. I tillegg skal han på flere utredninger på private klinikker for å sørge for at han blir ivaretatt. Perez selv håper på resultater.

- Jeg vet at jeg ikke kan bli frisk og jeg krever ikke at en lege skal finne en mirakelkur for meg. Jeg drømmer om å møte noen som kan utrede meg og fortelle meg nøyaktig hva som er galt og hva jeg kan gjøre for å bedre situasjonen. Jeg håper det skjer nå, sier han.

ronny.johnsen@dagsavisen.no