Stallen i Nybyen skulle rehabiliteres til boliger. I stedet ble den lagt i grus. FOTO: ENDRE STANGEBY

Dette var en verneverdig stall

DRAMMEN: En haug med stein er alt som er igjen av den verneverdige stallen som ble ulovlig revet i Nybyen. Utbygger mener den var for farlig til å bli stående.

- Stallen er revet uten tillatelse. Den skulle rehabiliteres og bygges om til boliger, forteller byplansjef i Drammen, Hilde Haslum.

Hun forteller at kommunen fikk en telefon om at stallen var blitt revet på tirsdag, og en saksbehandler dro bort for å se hva som hadde skjedd. Der fant han ingen stall, men en haug av teglstein.

- Det er alvorlig at slikt skjer, nå er jo bygningen borte. Selskapet har søkt og fått tillatelse til å erstatte det som var bygget i tre for å gjøre bygget mer egnet for boliger. Men det står ikke noe sted at hele bygget kan rives, sier Haslum.

 

Full stopp

Kommunen har gitt pålegg om umiddelbar stans i alle arbeider og bedt om redegjørelse fra utbygger innen 27. juni.

- Vi må finne ut hvordan dette kunne skje, om det var et uhell eller ble gjort med vilje. Når vi har funnet ut av det, er det ulike måter å reagere på, men jeg vil ikke spekulere i hva som skjer videre, sier Haslestad.

Ifølge lokalhistoriker Jo Sellæg var stallen fra tidlig på 1900-tallet.

- Det er veldig få sånne staller igjen, så det var en sjelden bygning. Det var derfor den var verneverdig, sier han.

Leder i Drammen historielag, Svein Stubberud, mener det er viktig at ingen slipper unna med å rive verneverdige bygg uten tillatelse.

- Det er noen spilleregler som må følges. Hvis stallen er revet i strid med bestemmelsene som gjelder, må det få konsekvenser. Har man revet noe, så er det borte og ødelagt, sier han.

 

- Tatt seg til rette

- Jeg synes det er trist. Det er et stykke Nybyen-historie som forsvinner, sier Thomas Haslestad.

Han bor få hus bortenfor stallen som ble ulovlig revet i Nybyen på fredag og mandag. På tomta i Amtmand Breders gate 28 skal det anlegges boliger, og stallen skulle rehabiliteres og pusses opp til en tomannsbolig.

- Det er spesielt fordi det bygget var etter min oppfatning en premiss for at det ble gitt tillatelse til å sette opp en bygningsmasse som ikke hører naturlig til i Nybyen, sier Haslestad.

- Når ble du klar over at bygget ble revet?

- Jeg så det på tirsdag. Har de klart å rive gær‘nt bygg, tenkte jeg. Jeg har selv et forhold til det, fordi min oldefar, jernbanesnekker Gulbrandsen, bygde nabohuset, sier Haslestad.

Han har lite til overs for framgangsmåten til utbygger.

- De har tatt seg til rette. Jeg regner med at det er en kalkulert risiko de har tatt, sier Haslestad.

En annen nabo reagerte på at han ikke hadde blitt varslet før rivingen begynte på fredag.

- De burde sagt ifra at de skulle rive bygget. Jeg spurte to representanter på stedet om de hadde fått tillatelse, noe de mente de at de hadde fått. Og så prøvde jeg å ringe kommunen, men de hadde stengt for fem minutter siden, sier naboen, som ikke vil ha navnet sitt i avisen.

 

- For farlig

Tomten stallen sto på eies av firmaet Amtmand Breders gate 28 AS og bygges ut av entreprenørselskapet Linotech. Jan Wefling er administrerende direktør i Amtmand Breders gate 28 AS og daglig leder i Linotech. Han mener bygget var for farlig til å bli stående.

- Da vi begynte å rive treverket, raste teglstein ned. Det var fare for liv og helse. Utgangspunktet var ikke å rive teglsteinsdelen, men når det raser sammen, må den tas ned, sier Wefling.

Ramsfjell Arkitekter står som tiltakshaver på prosjektet. Sammen med søknaden om igangsettelse sendte de i april en redegjørelse om rehabiliteringen. «Generelt er uthuset i så dårlig forfatning at det er hensiktsmessig å rive bygget for gjenoppbygging», het det der.

- Ut fra denne redegjørelsen mener jeg vi ikke har gjort noe galt. Kommunen var klar over at bygningen var i dårlig stand, sier Wefland.

- Burde dere ikke stoppet arbeidet og tatt kontakt med Drammen kommune?

- Jeg vet ikke om jeg er enig i det. Bygningen var så farlig at den måtte tas ned.

Wefling sier at den gamle teglsteinen skal brukes som utvendig forblending når bygget settes opp igjen for å skape et autentisk uttrykk på bygget.

endre.stangeby@dagsavisen.no