Masud Gharahkhani (Ap) mener det er på høy tid at ordfører Tore Opdal Hansen svarer på om planen i Drammen er å kvitte seg med kommunalt ansatte i hjemmehjelpstjenesten. FOTO: FREDRIK BJERKNES

- Dette har jeg advart mot i flere år

DRAMMEN: Med Moss som forbilde vedtok bystyret med ordfører Tore O. Hansen (H) i spissen å privatisere hjemmehjelp. Nå peker Ap østover, på en ordning som er blitt rådyr.

Bystyret i Drammen vedtok i februar i år at monopolet på hjemmebasert eldreomsorg skal opphøre. Høyre vil gjennomføre den samme modellen som Moss kommune startet med i august 2013. Erfaringene herfra er så langt alarmerende, og en av de største private tilbyderne av eldreomsorgstjenester, Norlandia Care, har nå kastet inn håndkleet.

- Vi har forsøkt oss på hjemmebaserte tjenester, men vi har valgt å trekke oss fra dette, sier divisjonsdirektør for eldreomsorg i Norlandia, Care Gunhild Bergsaker, til Dagsavisen Fremtiden.

- Hvorfor har dere trukket dere ut i Moss?

- Man har ikke fått til et stort nok volum, slik at man får et effektivt tjenestetilbud med god nok kvalitet. Har man noen få kunder i løpet av en uke, så får man ikke til det. Volumet i Moss kommune har ikke vært stort nok, og derfor tilbyr vi ikke lenger hjemmebaserte tjenester i den kommunen, sier hun.

 

Moss sliter med pengene

Dagsavisen Fremtiden har tidligere skrevet om Moss kommune, som ønsker at private tilbydere skal ta mye av jobben med hjemmehjelpstjenester. På den måten kunne man redusere antall kommunale stillinger og man vil på sikt tjene penger både i forhold til driftskostnader og pensjonskostnader. Nå viser gjennomgangen av budsjettet i Moss at kostnadene går opp og gir forholdsvis store underskudd. Grunnen er at for få benytter seg av private, og kommunen må opprettholde alle sine ansatte.

- Jeg liker ikke utviklingen i byen vår, sier Fred Jørgen Evensen, som er fraksjonsleder i Arbeiderpartiet i Moss og har bekjempet kommunens ønske om å privatisere hjemmetjenester.

- I Moss er det nå sånn at altfor få eldre benytter seg av private aktører. De få som gjør det, betaler kommunen for. I tillegg betaler man for alle kommunalt ansatte som man ikke kan nedbemanne, fordi man ikke har noen trygghet for at de private kan og vil levere det de har sagt de skal gjøre. Norlandia Care har nettopp trukket seg ut, og da må kommunen stå parat for å ta ansvaret. Det skal vi selvfølgelig gjøre, men det koster penger. Mye penger, sier Evensen.

 

8,5 mill i minus

Rundt 500.000 kroner ekstra i måneden koster det å ha innført muligheten til å velge private tjenester i Moss. I tillegg kommer andre kostnader, som gjør at 1. tertialrapport viser at Høyre-ordføreren i Moss kommune regner med et underskudd på 8,5 millioner kroner bare i hjemmebaserte tjenester for 2014.

Dette får Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani til å reagere mot det han tror vil bli en meningsløs sløsing med penger i eldreomsorgen i Drammen.

- Nå har Høyre i Drammen, med ordføreren i spissen, reist til Moss for å lære hvordan man skal innføre private tilbydere i hjemmetjenesten, mens vi bruker Moss for å advare mot å la private tilbydere ta ansvaret for eldreomsorgen i byen. Byråkratiet som nå hoper seg opp i Moss koster mange millioner kroner ekstra. Dette er penger som vi i Arbeiderpartiet vil bruke på de eldre - ikke på papirflytting og byråkrati. Jeg har advart mot dette i flere år, sier Gharahkhani.

- Men på sikt, dersom prognosene slår til, kan det være penger å spare på pensjons- og driftskostnader for hjemmetjenestene?

- Moss kommune ønsker å kvitte seg med ansatte i kommunen for å spare penger. Måten å gjøre det på er å skyve ansvaret over på de private aktørene. Denne strategien er Moss helt åpne om. Nå er det Drammen kommune som må betale for tjenestene de private tilbyr, og dermed er den eneste måten å spare penger på i Drammen, å kvitte seg med kommunalt ansatte. Høyre må snart svare på om det er ønskelig å nedbemanne i kommunal sektor innenfor eldreomsorgen.

- Hva tenker du om at Norlandia Care har trukket seg?

- Det viser hvor lett det er for private tilbydere å si nei dersom ikke profitten er god nok. Forutsigbarheten for de eldre er ikke tilfredsstillende, sier Gharahkhani.

 

- Vi lærer av Moss

Gruppeleder i Høyre, Johan Baumann, er langt fra enig i Gharahkhanis betraktninger.

- Ja, vi har sett til Moss. Men vi har også vært andre steder, og det er ikke sånn at vi skal følge til punkt og prikke det Moss har gjort. De har vært åpne om hvilke feil de har gjort, og det lærer vi av. Det er jo ikke sånn at vi er nødt til å gå i de samme fellene som Moss har gjort, sier han.

- Hvilke feil har Moss gjort, mener du?

- Blant annet har de tatt inn for mange private tilbydere. Vi har hatt møter med NHO for å se på hva som er viktig å unngå når private tilbydere kommer til, så vi har god oversikt over hva vi bør gjøre og hva vi bør unngå.

- Hva er det viktigste argumentet for å tilby private tjenester i eldreomsorgen i Drammen?

- Det er i alle fall ikke å nedbemanne kommunalt ansatte. Vi kommer til å slite med å få rekruttert mange nok, så det er ikke et godt argument mot private tilbydere. Vi gjør dette utelukkende for å bedre kvaliteten og tilbudet til de eldre. Det har vi sagt fra første dag. Alle eldre skal få det de har krav på, men noen vil ha mer. Det er vanskelig for kommunen å gi, men det er der private tilbydere kommer inn. Dette er et pluss for de eldre, sier Baumann til Dagsavisen Fremtiden.

ronny.johnsen@dagsavisen.no