Annonse
Ordfører Tore Opdal Hansen er svært godt fornøyd med ekstramidlene til Fjell 2020.

Dette får Buskerud og Drammen i statsbudsjettet

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) er godt fornøyd med 10 millioner til Fjell-prosjektet.

Annonse
Lokale nyheter

 

Statsbudsjettet anslår at Drammen kommune kan vente seg nærmere 3,7 milliarder kroner i frie inntekter i 2018, noe som er en økning på 2,8 prosent.

De som nå får lyst til å slippe jubelen løs, trenger imidlertid også å ta prisveksten med i betraktningen: varer og tjenester blir dyrere, lønninger øker. Antatt lønns-og prisvekst for kommunene er på 2,6 prosent i samme periode, og dermed vil realveksten for Drammen være på skarve 0,2 prosent.

Drammen kommune får 100 millioner kroner mer i frie inntekter neste år, og ordfører Tore Opdal Hansen (H) er noenlunde fornøyd med hvordan Drammen kommer ut av årets statsbudsjett.

– Vi må se grundigere på hvordan dette slår ut i Drammen, men jeg er veldig fornøyd med at Fjell-prosjektet støttes med 10 millioner kroner. Der vil vi prioritere ulike tiltak for for å få folk ut i arbeid, sier drammensordføreren.

Fjell 2020 er et nærmiljøprosjekt for bydel Fjell i Drammen, som i levekårsundersøkelser kommer dårligere ut enn resten av byen. Prosjektet har som formål å drive med stedsutvikling og å bedre folkehelsen i bydelen fram mot 2020.

Også rådmann Trond Julin er forsiktig optimist:

Det er en del elementer som vi må regne inn, slik at vi ser hele bildet. Det som er hyggelig er jo blant annet Fjell, hvor det kom penger til enkelttiltak. Og det ser ut til at det kan bli bedre skatteinngang i 2017 en ventet. Summa summarum er det et ålreit budsjett, et nedskjæringsbudsjett er det ikke, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

 

 

 

 

Annonse