– Det ligger store demokratiske utfordringer i den konstruksjonen

Ole Østlid er ikke nådig i sin omtale av Buskerudbyen.

Hvem: Ole Østlid (33)

Hva: Småbarnsfar og siviløkonom

Hvorfor: Har engasjert seg kraftig mot Buskerudbypakke 2

Hvorfor så sterkt engasjement mot Buskerudbypakke 2?

– Da jeg var i pappaperm fikk jeg litt tid til å sette meg inn i Buskerudbyen på kveldstid. Da så jeg flere ting som ikke hang på greip, og gikk dypere inn i materien. På det tidspunktet var det også mye oppmerksomhet rundt stortingsgarasjen. Det virker som respekten for skattepenger ikke er så høy for tida. Det er veldig mye penger i spill her – mange milliarder kroner, men det virker ikke som om mange har fått med seg hvor mye penger det faktisk gjelder.

Du er også svært kritisk til Buskerudbyen som konsept. Hvorfor det?

– Jeg tror det er mange som har den følelsen. De vet ikke helt hva det er. Det ligger store demokratiske utfordringer i den konstruksjonen. Da jeg gikk inn i materien og leste om arbeidet rundt Byutvikling 2.0, ble det demokratiske aspektet tydelig. Man ønsker bindende avtaler, og å legge bånd på politikere.

Hvorfor er det så problematisk med bompenger?

– I utgangspunktet er jeg ikke mot bompenger prinsipielt, men mer hvordan det er organisert i Buskerudbypakke 2. Hvis man ser på erfaringen med andre bypakker, har man veldig dårlige erfaringer med kostnadssprekker. Når ting som ikke går som planlagt, øker man bompengene. Det blir en quick fix å skyve kostnadene over på bilistene. I denne bypakka skal også drift av kollektivtrafikk bakes inn i bompengene, selv om skattlegging egentlig ikke er et prinsipp bak bompenger.

Du har lagd et eget satirisk «kommunevåpen» for Buskerudbyen...

– Ja, det har vært så mye fokus på kommunevåpen om dagen. Jeg bryr meg ikke så mye om det, men jeg bryr meg om hva slags tjenester innbyggerne får, og hva man bruker skattepenger på. Jeg lagde et «kommunevåpen» som skulle få fram at keiseren var uten klær, og det fungerte jo for å få oppmerksomhet.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– George Orwells «1984» har betydd veldig mye for meg. Vi er veldig overvåket i dag. Det er en bok som mange bør lese.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien. Den gir perspektiv på livet. Når man er uten barn, er det mye som ikke er viktig som betyr mye, men det endrer seg fort.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg tror ikke jeg har hatt noen barndomshelt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er ganske sta. Det har sine positive og negative sider.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Nå blir det kanskje når jeg koser meg med en veldig god øl for meg selv. Jeg skeier ikke så mye ut om dagen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Da er vi tilbake til det med respekt for skattebetalernes penger. Det er mange politikere som har mistet fokus på at man faktisk må prioritere.

Er det noe du angrer på?

– Man kan alltid angre på ting, men jeg er en type som ser framover.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ketil Solvik-Olsen. Da kunne jeg spurt hva han faktisk holder på med.