Konferanse: Jordmorteamet Trulsvik (t.v.) og Trovik, her fra konferansen i Høgskolen i Sørøst-Norges lokaler på Grønland for to år siden. FOTO: KATRINE STRØM

– Det fødes også en mor

Jordmødrene er i opprør mot det de kaller nedbygging av barsel-omsorgen i Norge.

Cathrine Trulsvik og Bippi Trovik i Jordmorteamet arrangerer i dag sin tredje fødselskonferanse. Denne gangen er hovedfokus på et rent faglig spørsmål: Seteleie. Cathrine Trulsvik forklarer hva det handler om:

– For noen år siden kom det en internasjonal undersøkelse som viste at å føde vaginalt ved seteleie var farlig. I Norge påpekte vi at tallene ikke stemmer, siden vi gjør ting annerledes. Denne konferansen handler om å lære mer om å føde barn i seteleie stående på kne. Forskningen viser at det er mer gunstig enn å ligge på ryggen. Det handler også litt om kvinners valg: Om man skal kunne velge å føde knestående så må helsepersonell vite hvordan det gjøres!

Privat jordmor

Trulsvik er en privatpraktiserende jordmor i selskapet «Jordmornaturligvis» i Drammen. Det vil si at hun tilbyr jordmortjenester som for eksempel barselskurs, samtaler med den gravide og oppfølging etter fødsel utenfor det offentlige tilbudet. Men hun brenner for det offentlige tilbudet og har en kronikk i dagens Dagsavisen Fremtiden.

– Bakgrunnen for barselopprøret er at det planlegges sykehus i Bergen og Stavanger nå der de antar at 40 prosent av fødekvinnene skal forlate sykehuset etter 6 timer.

Det høres veldig lite ut?

– Det er ikke nødvendigvis altfor tidlig om du har noe som møter deg utenfor sykehuset, men det er ikke nødvendigvis sånn. Man kan ikke planlegge å redusere tilbudet på sykehusene uten å øke tilbudet ute i kommunene der fødekvinnene skal følges opp. Dessuten er alle fødekvinner ulike. Man kan for eksempel ikke kategorisk si at førstegangsfødende trenger lengre tid enn de som har fått barn før.

For få jordmødre

Når kvinner skrives ut fra sykehuset overføres de fra helseforetakene til kommunal omsorg. Trulsvik er ikke imponert over tilstanden i kommunene:

– På sykehus har du tilgang til fagpersoner 24 timer i døgnet. Det får du ikke i kommunene. Det er lenge blitt sagt at vi skal styrke jordmortjenesten, men det er fremdeles for få stillinger og veldig små stillingsbrøker.

Om du kunne ønske deg noe for å forbedre barselomsorgen, hva ville det være?

– Det er feil å se fødselen som en ren medisinsk og teknisk hendelse. Det fødes også en mor, men nå mangler det en sammenhengende omsorg for moren. Vi har muligheten til å organisere omsorgen annerledes, med små enheter som følger fødekvinnen gjennom hele forløpet. En sikring av kontinuitet der kvinnen blir kjent med sin jordmor.

Dessuten trenger vi flere jordmødre i fulle stillinger ute i kommunene.