Annonse
Lett å få tak i: Selv om det anmeldes færre narkotikalovbrudd enn på lenge i Drammen og Søndre Buskerud, er narkotika lett tilgjengelig, ifølge politiet og Uteteamet. FOTO: NTB SCANPIX

– Det er mye mindre rusbruk nå enn da vi startet opp

Lederen av Drammens Uteteam slår fast at ungdommen ruset seg langt mer da han begynte i jobben i enn hva de gjør i dag.

Annonse
Lokale nyheter

– Det er mye mindre rusmisbruk blant ungdom nå enn da enn da vi startet opp. Den gangen var det mange flere ungdommer som gikk på litt tyngre stoffer, både cannabis og tyngre rusmidler. I dag er det mye mindre synlig rusmisbruk enn hva det var i 2000, sier lederen for uteteamet i Drammen, Ronald Pedersen, til Dagsavisen Fremtiden.

Den gangen slo en ungdomsundersøkelse fast at rusmisbruket i Drammen var rekordhøyt, og at Drammen var blant de verste byene i landet når det gjaldt ungdomskriminalitet, narkotikabruk og vold. «Vold og narko har eksplodert i Drammen», skrev Drammens Tidende.

Under snittet

I dag er situasjonen en annen.

Ungdatas undersøkelse for 2016, viser at 11 prosent av elevene i den videregående skolen i Drammen har røykt hasj i løpet av det siste året. Det er det samme som landsgjennomsnittet. I ungdomsskolen er tallet langt lavere: 2 prosent av ungdomsskoleelevene prøvd hasj, mens landsgjennomsnittet er tre prosent.

– Bruken av harde rusmidler har gått ned. Cannabis er det vi ser mest av – det er en god del ungdom som prøver. Vi har hasjavenningsprogram for ungdom som ønsker å slutte med hasj, og har vel flere oppfølgingssaker med hasj enn vi har hatt før. Vi vet om en del ungdom som bruker MDMA, men det er ofte vanskelig å se på ungdommene akkurat hva de har brukt, sier Pedersen til Dagsavisen Fremtiden.

Selv om Uteteamet treffer færre ungdom som har ruset seg, er det ikke noe problem å få tak i narkotika for dem som ønsker det.

– Det er en enkel sak for dem som kjenner til dette. Det er det ungdom forteller oss, sier Pedersen.

Færre anmeldelser

Politiets statistikk viser at det i 2016 var færre anmeldelser for narkotikakriminalitet enn det har vært på en årrekke. I 2016 ble det anmeldt 579 narkotikalovbrudd i Drammen og 1273 i Søndre Buskerud politidistrikt. Det er de laveste tallene siden før 2010, men tallene for 2017 viser tegn til at narkotikabruken nå kan være litt på vei opp igjen.

– Vi hadde en god trend blant ungdom hvor det virket som det var bedre, men nå kan det virke som det har snudd litt, sier Simon Gerhardsen, leder for narkotikaavdelingen ved Drammen politistasjon til Dagsavisen Fremtiden.

Nye trender

Et trenddop som har blitt stadig mer populært i Norge de siste årene, er MDMA.

– Vi ser at det er noen ungdommer som begynner å prøve det. Det er bekymringsfullt. Ungdommene ser ikke helt konsekvensen. Det er det samme virkestoffet som er i ecstasy. MDMAen ser ut som sukker og er veldig potente saker, det er definitivt sterkere enn ecstasy var da det var på sitt mest utbredte på 90-tallet, sier Gerhardsen.

Statistikken for 2017 viser at det på årets første tre måneder ble anmeldt 162 narkotikalovbrudd i Drammen og 368 i Søndre Buskerud, altså i snitt nesten fire anmeldelser daglig i distriktet.

kenneth.lia.solberg@dagsavisen.no

Annonse