– Denne pakka løser ikke alt, men mye

Det vanket pepper fra begge sider før bypakka Høyre og Ap ble enige om på kammerset fikk formannskapets aksept tirsdag kveld.

Av fire forslag til tiltakspakke og bomkonsept for Buskerudbypakke 2, er det det mest omfattende de to største partiene på forhånd valgte å bli enige om. På grunn av den overraskende alliansen som ble inngått på et møterom på Fylkeshuset, var det ikke knyttet stor spenning til hvorvidt det ville bli flertall for nettopp denne tiltakspakka i formannskapet tirsdag. Beregnet totalkostnad for alle tiltakene er 14,4 milliarder kroner, og varaordfører Eivind Knudsen, gruppeleder i Ap, var onsdag fornøyd med å ha fått bypakka et steg nærmere et ja-vedtak i Drammen.

– Det er ingen tvil om at Drammen trenger ei pakke som løser våre samferdselsutfordringer. Denne pakka løser ikke alt, men mye: Særlig på kollektiv-, gang- og sykkelsatsing, i tillegg til at det kommer en del sårt tiltrengte veiprosjekter, sier han, og erkjenner at omfanget bærer preg av det han kaller «stillstand i femten år.»

– Vi har stått i stampe siden forrige veipakke ble lagt død ved valget i 2003, sier Knudsen. Da vant som kjent Høyre kommunevalget med bommotstander Tore O. Hansen i front.

– Et unødvendig skille

Men selv om de er helt enige i behovet for å løse utfordringer, var det ikke mye støtte å hente for Ap på formannskapets opposisjonsside tirsdag. MDGs Ståle Sørensen og SVs Lene Aure Hansen var begge åpent kritiske til valget av modell for den nye bypakka – fordi de mener den ikke går langt nok i å få redusert biltrafikken.

– Vi var for en billigere modell med sterkere vekt på sykkel og gange. Men vi stemmer likevel for denne, for å få tiltak som gjør det mulig for folk å velge mer miljøvennlig, sa Aure Hansen.

– For forankringen i befolkningen har det vært bra med et ekstra år. Men de politiske partiene har ikke benyttet sjansen til å samle seg for et best mulig resultat. Når Ap og H snur ryggen til sine samarbeidspartnere og går til hverandre, skaper det ondt blod og et unødvendig skille blant oss som ser nødvendigheten av en bypakke. Jeg har ikke vært med å forhandle fram dette forslaget, og ser det kun som et videre forhandlingsgrunnlag, sa Ståle Sørensen. Hans frykt er faren for overskridelser og at det da vil kuttes i kollektivtiltak, når man velger den største pakka.

– Vil skru opp bompenger

Til Fremtiden utdyper han:

– Noen av prosjektene gir høyere trafikkvekst, ikke mindre, som Svelvikveien og Tilfartsvei vest del 2. For likevel å få måloppnåelse, må du gjøre noe for å få ned trafikken. Det vi ser i Oslo, vil vi også måtte gjøre i Drammen – nemlig å skru opp bompengene. Da blir veiene for rike folk – og hva er poenget med å bygge dem om folk ikke skal bruke dem?, sier Sørensen. Han stemte senere i møtet mot reguleringsplanen for Tilfartsvei vest del 2 og Tilfartsvei Konnerud, nettopp med begrunnelsen at de vil øke trafikken.

– Eneste måte å unngå det på, er hvis man fortsetter å holde knallhardt på en begrensning av eiendomsutvikling utenfor bysentraene – slik man har gjort på Konnerud. Men signalene de sender, er det motsatte, sier Sørensen.

Ønsker streng styring

– Jeg opplever at vi fra opp er veldig tydelige på at dette er en pakke for miljø og kollektiv. Slik man må tolke stemningen i formannskapet, er det der vi vil kutte sist, svarer Eivind Knudsen (Ap). Han minner om at det etter Vegvesenets kvalitetssikring tyder på at det er gode marginer, og sier det er lagt opp til bomtakster som ligger på en tredel av Nord-Jærens, og en fjerdedel av Oslos.

– Så har både du og jeg lest aviser nok til å vite at det kan bli overskridelser. Men jeg kan love både Ståle Sørensen og andre at jo flere Ap-politikere som sitter i kommunestyret i 2019, jo sikrere er satsingen på kollektivtransport.

Men om du må velge mellom sykkeltiltak og det du kaller sårt tiltrengte veiprosjekter?

– Jeg vil ikke sitte her og si hvilke prosjekter jeg vil prioritere bort først. Pakka skal vurderes hvert år, og detaljert hvert fjerde år, og da vil trafikkbildet avgjøre hvordan vi blir nødt til å prioritere. Vi skal ha streng porteføljestyring, sier Knudsen.

One night stand

I debatten avviste Tove Paule (H) å ha inngått noe ekteskap med Ap, noe som fikk Ulf Erik Knudsen (Frp) til å konkludere at enigheten mellom H og Ap var resultat av en «one night stand».

– De er sjelden tilfredsstillende, konkluderte han, og sto fast på partiets nei til det som er fremforhandlet, med Sps støtte.

– Det var kanskje ikke noe ekteskap, men vi sto der i mars, det var tre måneder siden man hadde lagt fram alle alternativer på høring, ingen var fornøyd og alle satt og ventet på at noen skulle gjøre noe. Ap og Høyre tok ansvar, satte oss ned og fant den pakka begge syntes var spiselig og som ivaretok det vi mener er viktigst, sier Knudsen og sier han forstår frustrasjonen flere partier ga uttrykk for.

Også KrFs Odd Gusrud oppga at han følte seg litt forsmådd i prosessen, før han la inn en appell om å se at det viktigste som står på spill likevel er barn og barnebarns bymiljø i Drammen.

Hvorfor ikke gå til samarbeidspartnerne først?
– Vi fikk en forespørsel om å sette oss ned, og mente det var en klok beslutning å bli med på det –  for byen. Det skjer ganske sjelden at vi er enige med Høyre i utviklingssaker, men her handler det om en stor sak med minst femten års perspektiv, og at de to store partiene hvor enten den ene eller den andre sannsynligvis vil ha ordføreren, sikrer kontinuitet og hvordan ting vil bli seende ut framover. Vi kunne sikkert vært flinkere til å involvere flere partier, men jeg mener vi har fått til et bærekrafitg alternativ. Jeg ser at alle stemte for den større pakka, unntatt Frp og Sp som ikke vil ha bommer. Vi mener dette vil gjøre byen bedre, sier Knudsen.

La

I så fall kan ikke fremgangsmåten til Ap her være med på å gi Høyre en seier?

– Ikke enig. Pakka inneholder mye godt fra begge partier. Jeg føler meg trygg på at for innbyggerne er Buskerudbypakke 2 en stor og viktig sak som vil være med å definere hvordan samfunnet vårt blir seende ut. Men det var viktig å lande noen ting for å sikre at pakka blir gjennomført i tråd med premissene. Det er ellers nok av saker både i Drammen og Nedre Eiker der det er  stor forskjell på Ap og H, noe som vil synes fram mot valget, sier Knudsen og opplyser om at arbeidet med nytt partiprogram er i full gang.

Knudsen ber alle som har innspill til arbeidet bare må ta konktakt. Han ser ikke for seg at det vil komme ytterligere ankepunkter fra Aps side når saken når bystyret neste uke.
– Nei, vi har bred enighet om dette synet i gruppa. Men vi vil ha inn protokolltilførselen om at forhandlingene med staten gjøres i åpenhet.

Kmudsen regner med at forslaget vil få støtte i bystyret når saken skal diskuteres der 19. juni.
–  Ingen kan være imot at staten skal vise kortene – det har vi gjort, og da må staten også gjøre det. Vi har valgt å ta upopulære avgjørelser, og da må staten være åpen på premissene de har lagt, sier Ap-gruppelederen.