FÅR GRASROTMIDLER: Drammen Ungdomsklubb og Strømsø spillekiosk er registrert på samme adresse.

Denne kiosken gir krisehjelp

Drammen Ungdomsklubb er en av foreningene som fikk mest grasrotmidler i Drammen i 2016. Ungdomsklubben har samme eier og er registrert på samme adresse som Strømsø spillekiosk.

I forrige uke publiserte Norsk Tipping lista over hvor mye de registrerte grasrotmottakerne har fått i 2016. Høyt oppe på lista i Drammen finner vi Drammen Ungdomsklubb som fikk utbetalt 243.000 kroner. Klubben ble registrert i Brønnøysundregistrene i juli 2014 og som grasrotmottaker fra Norsk Tipping samme året. Allerede første året fikk de inn over 219.000 og påfølgende år ble summen på over 168.000. Totalt har de mottatt rundt 630.000 kroner. I listen over grasrotmottakere står ungdomsklubben registrert under «Krisehjelp og støttearbeid».

– Hjelper ungdommer

Drammen Ungdomsklubb har adresse Tolbugata 11. Den samme adressen har Strømsø spillekiosk, som er en tippekommisjonær for Norsk Tipping. Ungdomsklubben har samme daglige leder i Hamid Ramezani.

– Vi hjelper ungdommer mellom 18 og 25 år som sliter økonomisk. Vi hjelper dem med husleie, strøm og mat, sier Hamid Ramezani.

– Vi hjelper ikke med mobilregning og sånne ting, bare det viktigste. Og de må vise fram dokumentasjon på at de virkelig sliter økonomisk.

Kommer innom kiosken

I Brønnøysundregistrene er virksomheten til ungdomsklubben beskrevet på følgende måte:

«Formålet med organisasjonen er å hjelpe ungdommer som har dårlig råd og sliter med økonomien. Denne organisasjonen skal også fungere som en støttehjelper for svake og utsatte grupper (innsatte, fattige m.v)».

– Hvem kan be om hjelp?

– Noen har hørt om det vi gjør og kommer innom kiosken. Jeg møter noen i sosiale sammenhenger som forteller om problemer, eller det kan være at jeg møter folk gjennom venner, sier Ramezani.

– Jeg har sagt nei til flere fordi jeg vet at de har nok penger.

134 givere

Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med flere personer som jobber med ungdom og frivillighet i kommunen. Ingen har hørt om Drammen Ungdomsklubb. Ramezani forteller at de ikke har kontakt med noen andre foreninger fordi de er så små.

– Dere får ganske mye grasrotmidler. Hvordan får dere så mange givere?

– Vi har jo kiosken. Der forteller vi om det klubben gjør og spør folk om de vil registrere oss som mottaker. Mange ønsker å bidra, sier han.

134 spillere har registrert Drammen Ungdomsklubb som sin grasrotmottaker. Til nå i 2017 er ungdomsklubben registrert med 7.821,86 grasrotkroner.

Sannsynlig med tilsyn

Lotteritilsynet har fattet interesse for Drammen Ungdomsklubbs grasrotinntekter.

– Dette er en interessant enhet for vårt vedkommende, det er sannsynlig at vi kommer til å starte en tilsynssak, sier Simen Romslo, førstekonsulent i Lotteritilsynet.

– Enheten har fått ganske mye grasrotmidler, noe som gjør den enda mer interessant.

Lag og foreninger som ønsker å bli en del av grasrotordningen kan registrere seg Brønnøysundregistrene og så være i gang.

– Ordningen er åpen og lett tilgjengelig for alle som driver foreninger, klubber og lag. Den er basert på tillit og minst mulig administrasjon, sier sikkerhetssjef i Norsk Tipping, Trond Laupstad.

Lotteritilsynet har oppgaven med å sjekke ut om grasrotordningen misbrukes. De jobbet med rundt 100 tilsynssaker i 2016. Mange av sakene endte med utestengelse fra grasrotordningen.

– Vi oppretter tilsyn basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Resultatet av dette er at en relativt høy prosentandel av sakene ender med utestengelse fra grasrotandelen, sier Romslo.

Dagsavisen Fremtiden har bedt Drammen Ungdomsklubb om dokumentasjon på ungdommene de har hjulpet, samt å få se se regnskap på hvordan grasrotmidlene er brukt. Ungdomsklubben ønsker ikke å oppgi denne informasjonen.