De usynlige høytidene

DEBATT: Jeg har fortsatt til gode å lese at en redaktør ønsker hinduene lykke til med lysfestivalen eller norsk-muslimer lykke til med Ramadan eller god Eid.

AV YOUSUF GILANI, VARAORDFØRER, VENSTRE

DEBATT: Hetsende meldinger haglet inn på Høyres Facebook-side etter at partiet ønsket norske muslimer lykke til med fastemåneden ramadan som startet 6. mai.

Det er en hyggelig annerkjennelse at ministere, politikere, lærere, kollegaer og naboer ønsker lykke til med religiøse høytider. Det handler om respekt og normal høflighet. Statsministeren i Canada Justin Trudeau er ofte ute på sosiale medier og ønsker forskjellige religiøse høytider velkommen, og gratulerer innbyggerne med det.

Nylig publiserte FAFO en rapport om holdning til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge. Resultatene som presenteres viser at det er stor skepsis til visse grupper mennesker og ikke minst hvilken religiøs tilknytning en har.

Norge er i dag et land med flerkulturelle trekk. Og nordmenn har i dag ulik kulturell bakgrunn. Dette er verdifullt for oss alle. Men denne verdien får vi ikke gratis.

Selv om ikke alle er like, så skal alle norske borgere behandles som likeverdige. Målet med å akseptere at vi er forskjellige, er ikke at vi skal leve i hver våre parallelle samfunn. Vi må skape rom for forskjelligheten innenfor rammen av fellesskapet, hvis ikke er vi på vei til å bli et «kaldere» flerkulturelt samfunn.

DEBATT: Faster du ikke, er du kafir - ikke muslim!

Hverdagsintegrering er noe som skjer hvert eneste minutt på alle arenaer, hvor lokal media spesielt er en viktig aktør.

Hvert år blir jeg like skuffet når jeg registrerer at min lokalavis bevisst/ ubevisst ikke klarer å få med seg de forskjellige høytidene som betyr mye for byens flerkulturelle innbyggere.

Jeg har fortsatt til gode å lese at en redaktør ønsker hinduene lykke til med lysfestivalen eller norsk-muslimer lykke til med Ramadan eller god Eid.

Det er mange norske barn som vokser opp i kongeriket Norge med tilknytning til forskjellige religioner. De følger med på nyhetsbildet og leser om alle de flotte artiklene om jul, påske, pinse og tar del i disse feiringene. Men når det gjelder deres tro og høytider knyttet til jødedommen, buddhisme, hinduisme eller islam, er de sjelden omtalt i lokalavisen.

DEBATT: Muslimers fasting fremmer folkehelsen

Den dagen en journalist eller redaktør tar opp denne hansken uten å ha måtte få påminnelse om at nå er det lysfesitval, Sabbat, Eid, eller holi, ja, da har vi kommet et stykke på vei når det gjelder inkludering og hverdagsintegrering.

I dag og i morgen feirer mange muslimer Eid, jeg ønsker dem en velsignet Eid-feiring.

LES OGSÅ: Feirer id i Drammen med hennamaling