Annonse
Felles sak: Verken Julie Kvaløy (t.v.) i Utdanningsforbundet eller Amalie Uchenna Odu i Elevorganisasjonen tror på at elevene ved videregående skoler – som kutter i lærernes timer – uansett får alle timene de har krav på. Spesielt ikke når Odu (elev ved Ringerike VGS) forteller at de stadig har timer uten lærer til stede. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

– De tror vel ingen vil klage på mer fri

– Hvis du ikke vil lære noe nytt mer, bør du ikke jobbe med utdanning, sier Amalie Uchenna Odu.

Annonse
Lokale nyheter

Som leder i Elevorganisasjonen Buskerud koblet Odu (17) raskt Dagsavisens Fremtidens artikler om skolenes timetriksing, med hvordan hun som elev til stadighet opplever lærerløse timer. Skolene kaller det selvstudium, og elevene kan bli bedt om å lese en tekst, løse noen oppgaver, se en film – eller finne på noe selv. Som regel registreres likevel elevenes fravær.

Store innsparinger

– Årsaken oppgis stort sett å være at lærerens fravær kom for brått på til at de rakk å skaffe vikar. Dette blir det ekstra mye av i eksamensperioder. Men når alle vet at de får fri hvis de ikke kommer opp i muntlig, virker det som noe skolene kalkulerer med. Jeg har også opplevd lærerløse timer fordi læreren satt i fylkestinget, og måtte gå på møter. Dette kunne i hvert fall ikke ha «kommet brått på». De satser vel bare på at elevene ikke vil klage på mer fri. Men med dagens krav til karakterer og utdanning bør de nok innse at dette ikke kan tas for gitt, mener Odu.

Julie Kvaløy, leder i Utdanningsforbundet Buskerud, mistenker en form for dobbeltsparing.

– Siden lærerne settes opp med færre undervisningstimer enn elevene har krav på, skylder lærerne timer. Hvis dette ikke tas igjen som vikartimer, betyr det gjerne at de må undervise i et ekstra fag. I så fall sparer skolen både vikarbudsjettet og lærerstillinger.

Svekker kvaliteten

– Det er håpløst at skoleierne, det vil her si fylkeskommunen, ikke vil lytte til verken lærere eller elever, selv om det er vi som må stå i dette. Når lærerne må komprimere undervisningen på grunn av for få timer, men likevel må gjennom alle kompetansemål, går det ut over dybdelæringen. Det blir mer pugging enn kunnskap, men samtidig mener de vi elever må prestere stadig bedre resultater på alle tester.

Odu frykter for konsekvensene. Hun forteller om stressede elever med store hull i kunnskapen, og lærere som må rase gjennom siste bolk av pensum før store prøver.

Tar gjerne jobben

– Dessverre hjelper det ikke å lære handlelista utenat, hvis du ikke kan lage mat av varene. Når politikerne fjerner timer med et pennestrøk forstår de ikke følgene av det de gjør – at det er mennesker bak tallene, mener Odu.

Jan-Helge Atterås sa i Dagsavisen Fremtiden 16. mai at elevene uansett får alle timer de har krav på. Odu tror verken han eller fylkespolitikerne ønsker å lære om hva som faktisk skjer ute på skolene.

– I andre jobber må du holde deg oppdatert for ikke å bli byttet ut, og i Stortingsmelding 21, fra 24 mars, presiseres det at alle som har en rolle i utdanningssystemet må være preget av lærelyst. Det er nok mange som gjerne blir fylkesutdanningssjef. Faktisk tar jeg gjerne jobben selv.

Annonse