Annonse
VET om «lefling»: Politistasjonssjef Øyvind Aas, påtroppende leder for politiets geografiske driftsenhet i Buskerud. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

– De setter opp klistremerker på et tidspunkt de ikke blir sett, og løper. De fronter ingenting.

Den aktiviteten Nordisk motstandsbevegelse skryter av i vårt område er begrenset. – De fronter ingenting, sier lokal polititopp.

Annonse
Lokale nyheter

Organisasjonen som ble omtalt i Drammens Tidende og så i NRKs Brennpunkts program onsdag kveld har sitt utspring i Finland, der den ble forbudt i forrige uke. Ekstremismeforsker Tore Bjørgo ved UiO sa til DT at NMR er aktive i drammensområdet, og sier gruppen er blitt mer offentlig og synlige i den senere tid. Politistasjonssjef Øyvind Aas er imidlertid ikke kjent med flere aktiviteter enn klistremerkeangrep, slik Kiwibutikken på Landfalløya ble utsatt for i november.

– Vi er kjent med at de bruker denne måten å markedsføre seg på. De setter opp klistremerker på et tidspunkt de ikke blir sett, og løper. De fronter ingenting, sier Aas til Dagsavisen Fremtiden.

Han understreker at det er PST som sitter på detaljer om kartleggingen som gjøres av slike miljøer, men oppfordrer alle som får klistret opp materiell fra gruppa om å ta kontakt med lokalt politi.

– Vi vet over tid at noen også her i området har sympatier og lefler med slike miljøer, men det er ingen stor utfordring. De har ingen demonstrasjoner eller samlinger som vi kjenner til, men ønsker med klistremerkeaksjonene å oppnå akkurat dette: Synliggjøring av aktivitet og PR for organisasjonen, sier Aas.

Organisasjonen Nordisk motstandsbevegelse betegnes av Bjørgo som «paramilitær» – og han kjenner til at flere medlemmer skal ha skaffet seg skytevåpen og er medlemmer i pistolklubber og lignende, opplyser han til Drammens Tidende.

Har dere oversikt over om dette også gjelder medlemmer i drammensområdet?

– Jeg er ikke kjent med det. Det er igjen PST som sitter på nivået for eventuelle trusler de utgjør. Vi ønsker å forebygge at ungdom blir tiltrukket av sånne miljøer, og heller skaffer seg sunnere interesser. Det vi ser er at det som gjør en utsatt, er opplevelsen av å stå utenfor, og føle at du blir satt på sida. Da kan dette være et miljø du føler du kan hevde deg i .

Enkeltmedlemmer ikke problemet

Øyvind Aas er sjefen til radikaliserings- og ekstremismekoordinator Georg Østvold, som sa til Drammens Tidende i april at  medlemmene i organisasjonen ikke er farlige i seg selv. "Men jeg oppfatter retorikken som farlig. Den har en spredningseffekt når det kommer til vold", sa Østvold den gangen.

Er dette en oppfatning politiet i Drammen fremdeles har?

– Så langt vi vet, gir ikke enkeltmedlemmer oss utfordringer. Det finnes tilfeller i Sverige og noen i Norge, som de som endte i en marsj i Agder i sommer, har vi ikke sett her.  Og de grupperingene ønsker vi ikke at skal få fotfeste eller få lov til å markere seg i byen vår, selv om ytringsfriheten står sterkt; det er vanskelig å nekte noen å gjøre seg kjent. Men vi vil ikke at folk får tilknytning til et helt klart høyreekstremt miljø.

For dét er NMR?

– Symbolene de bruker er det. Jeg står for at jeg også mener også Soldiers of Odin og Sons of Odin er det, selv om de ikke vedkjenner seg det selv, og det er derfor vi gjort våre foranstaltninger når de har ønsket å gå sine runder her i byen.
Utspringet fra Finland er rent høyreekstremt, sier Øyvind Aas.

 

 

Annonse