– Dårligere busstilbud rammer de svakeste

Ståle Sørensen og Une Aina Bastholm (MDG) er lei av politikere som skyver fattige foran seg for å slippe bompenger.

– Kortsiktig bilpopulisme, kaller jeg det, når de bruker sosial ulikhet som et argument for å droppe byvekstavtaler som innebærer bompenger, fastslår Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Verken hun eller partiets lokale ordførerkandidat, Ståle Sørensen, er med på bommotstandernes kronargument om at bompengeinnkreving rammer samfunnets svakeste hardest, ei heller at det å forkaste Buskerudbypakke 2 (BBP2) på noe vis vil minske sosiale ulikheter. Heller tvert imot.

Bedre tiltak

På besøk hos partikollegaene i Drammen er det nettopp de store sosiale forskjellene Bastholm vil fokusere på. For nok en gang har Drammen landets høyeste andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, og MDG-lederen mener barnefattigdommen bare vil øke om man ikke får på plass en ny bypakke.

– De aller fattigste har ikke råd til bil, og uten kollektivsatsingen som er en del av bypakka, får de faktisk økte utfordringer, påpeker hun.

Allerede rett etter at BBP2 ble vraket, varslet busselskapet Brakar at dette ville føre til færre bussavganger, dyrere billetter og færre elbusser.

Ståle Sørensen er klar på at bypakkene er viktige tiltak fordi de vil bedre kollektivsystemet, minske utslippene og forbedre luftkvaliteten – nettopp i de hardest trafikkerte områdene der gjerne de mest vanskeligstilte bor.

– Å utjevne økende sosiale forskjeller krever større muskler enn riving av bomringer. Dette er tross alt en av de største utfordringene vi har, og her mener vi heller det er skatte-, sosial- og skolepolitiske tiltak som må til, sier Sørensens partikollega Bastholm.

Hun viser til at MDG blant annet foreslår minsket skatt for alle som tjener under 600.000, gratis kollektivtransport for alle barn under skolealder, økt barnetrygd og barnetillegg for uføre, å sikre fritidstilbud for fattige barn og 20 prosent lavere kollektivpriser i hele landet.

– Ja, dette koster, men mye er gjort bare ved å droppe regjeringens svære, nye motorveiprosjekter og store skatteletter til samfunnets rikeste.

Ikke over ennå

Bastholm understreker at hun så absolutt sympatiserer med dem som vil slite for å få endene til å møtes om de må ut med bompenger i tillegg, men mener dette ikke er nok til å skrote hele byvekstavtaler.

– Vi kan heller hjelpe disse med tiltak som virkelig monner, for eksempel gjennom skattepolitikken. Vi kan ikke akseptere premisset om at det ikke lar seg gjøre å få ned utslippene uten at det rammer de med lavest inntekter.

Sørensen er på sin side lei av at drammensere flest ser ut til å tro at bypakka er droppet en gang for alle.

– Dette avgjøres faktisk til syvende og sist av det nye bystyret i nye Drammen, konstaterer han.