Nye tider: Hovedtillitsvalgt Egil Dahl (midten) angrer ikke på at han ble tømrer og betongarbeider, men er slett ikke sikker på at han kan anbefale det for nye generasjoner. Han forteller om språkproblemer og klikkdannelser – selv på en arbeidsplass der nesten alle er organiserte, og der en høy andel er fast ansatte. Her besøker Rødts Jørgen Harboe Wilhelmsen (t.v.) og Byggfags Jostein Stø byggeplassen i Drammen. BEGGE FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Da ungene tok på seg hjelmene begynte de å snakke helt uforståelig. De sa de snakket polsk.

For i byggebransjen jobber det bare polakker, tenkte barnehagebarna. Det bekymrer Rødt.

Det er Egil Dahl, tømrer, betongarbeider og hovedtillitsvalgt i JM Produksjon, som forteller om episoden i barnehagen. Veldig mye har forandret seg i byggebransjen, siden han starta – i 1982.

Den gangen var det ikke uvanlig at flere generasjoner fra samme familie jobbet sammen – og yrkesstoltheten var stor.

I dag er de fleste bygg- og anleggsarbeidere polske – eller fra andre europeiske land. Dette fører til at det utvikles klikker, og dermed fortsetter de utenlandske arbeiderne stort sett å snakke sitt eget språk.

– Vi har krav om å bruke hjelm og annet verneutstyr – men ikke felles språk. Det er ikke bare ødeleggende for det sosiale miljøet, men kan også være direkte skadelig, for eksempel om noen må advares om en farlig situasjon, sier Dahl.

Må stille krav

Han møter Jostein Stø, organisasjonsarbeider i Fellesforbundets avdeling for byggfag, og Rødts førstekandidat i Buskerud Jørgen Harboe Wilhelmsen, utenfor JMs byggeplass nedenfor Lekeland i Drammen.

– Det er hyggelig å komme ut hit hvor 99 prosent av arbeiderne er organiserte – og man opererer med en stor andel faste ansatte. Dessverre er dette unntaket. Enkelte plasser risikerer folk jobben, hvis de snakker med meg, eller jeg blir rett og slett avvist i porten, forteller Stø.

Han jobber for at offentlige instanser skal stille krav om fast ansatte fagarbeidere, antall lærlinger og maks antall ledd av underentreprenører ved anbudskonkurranser.

– Hvis ikke engang det offentlige kan stille strengere krav til entreprenørene, kan vi heller ikke forvente at andre gjør det, kommenterer Wilhelmsen.

Blir forbannet

En rapport Manifest Analyse lagde i 2015 viser at antallet faste ansatte i de store entreprenørfirmaene i Osloområdet ble halvert mellom 2007 og 2015. Samtidig ble antallet innleide fra bemanningsbyråene mer enn firedoblet. Disse er stort sett fra det østlige Europa, de tjener ingenting mellom oppdrag og ellers bare rundt 65 prosent av det de norske tjener.

– Det er vanskelig å anbefale denne sektoren til dagens unge, med mindre noe gjøres for å snu utviklingen. Vi må inn på skolenivå – og gjøre utdanningen mer praktisk. Også må vi som kunder slutte å godta alt mulig. Man får tross alt det man betaler for, sier Stø, som også mener Arbeidstilsynet og politiet har en jobb å gjøre her.

Jørgen Harboe Wilhelmsen synes det er på høy tid at Norge sier opp EØS-avtalen.

– Jeg blir rett og slett forbanna på bygningsarbeidernes vegne. Vi advarte også mot Vikarbyrådirektivet i 2013. Norsk arbeidslivspolitikk skal tilpasses norsk arbeidsliv og ikke lobbyeliten i Brussel. Vi kan ikke tillate mer sosial dumping og at folk blir gående som løsarbeidere i dagens Norge, tordner Rødt-lederen, som vil forby innleie i byggebransjen, slik man har gjort i Tyskland.