Busser deg gratis til valg

Valgdagene søndag 8. og mandag 9. september.

 For å få flere til å delta i kommunestyre og fylkestingsvalget har politikerne i Buskerud fylkeskommune bestemt at det skal være gratis buss til valglokalet på valgdagene 8. og 9. september. Alt du trenger er å vise fram valgkortet, så får du reise gratis på Brakars busser.

– Vi er opptatt av at så mange som mulig bruker stemmeretten. Hvis et slikt tiltak kan være med på å øke valgdeltakelsen, så er det bra for demokratiet, sier forslagsstiller Hanne Lisa Matt (MDG), som fikk samarbeidspartienes enstemmige støtte.