Buskerud kan få kjempefordel i Viken

Buskerud har sikret at kommunene i fylket tar over energiselskapet Vardar. Østfold og Akershus har ikke gjort det samme. – Urettferdig, sier fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth (Ap).

I 2005 kom fylkespolitikerne i Buskerud med et vedtak som sørger for at i det sekund Buskerud fylkeskommune blir historie, overføres aksjeverdiene i det fylkeskommunale energiselskapet Vardar til dagens Buskerud-kommuner. Det betyr at Buskerud-kommunene kan nyte godt av kraftinntektene fra fylkets vannkraft i all overskuelig framtid, om de ønsker det.

En lignende avtale er ikke inngått i Østfold eller Akershus, som også har energiselskaper. Det betyr at Buskerud og fylkets kommuner kan komme til å sitte med en stor økonomisk fordel i Viken sammenlignet med Østfold og Akershus og kommunene i de to fylkene.

Les også: Ber om lavere politikerlønninger i Viken

– Urettferdig

Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap) liker dårlig denne balansen mellom de tre fylkene som sammen skal bli til Viken.

– Det skaper ubalanse og er urettferdig, sier Haabeth til Dagsavisen Fremtiden.

Han forteller at han nettopp har fått et brev fra 13 ordførere i Østfold som ber ham og fylkespolitikerne der om å gjøre det samme som Buskerud har gjort – å sørge for at inntektene blir igjen i Østfold og ikke spres utover i Viken, men det vil han ikke love å gjøre.

– Problemet er det som ble gjort i Buskerud i 2005, sier Haabeth.

– Betyr dette at Buskerud kan få en stor fordel sammenlignet med de to andre fylkene?

– Ja, det er helt riktig. Man kan fra Østfolds side si at man i Buskerud får både i pose og sekk, konstaterer fylkesordføreren.

Haabeth understreker at han vil se grundig på hva som kan gjøres for å utjevne denne ubalansen.

Les også: La forslag om Viken-stans dødt

Vil beholde selskapene i Viken

Prosjektleder for Viken Harald Horne ønsker absolutt ikke at Østfold og Akershus skal gi bort sine kraftselskaper til kommunene. Det vil nemlig bety betraktelig lavere inntekter for Viken fylkeskommune fra første dag, og dersom fylkeskommunene ikke gir bort kraftselskapene, tilfaller de automatisk Viken.

– Dette betyr såpass mye for Viken at jeg derfor ber om at man ikke tar noen avgjørelser som ytterligere forringer Vikens økonomiske handlingsfrihet, sier han.

Han understreker at beslutningen er tatt for Buskeruds del, og at det ikke er noe Viken kan gjøre med den saken. Han er imidlertid krystallklar på at det er snakk om store pengesummer som kan gå tapt dersom Akershus og Østfold velger å gjøre det samme.

– Det betyr en del millioner i inntekter, sier han.

Les også: Mener tiden for Viken-omkamper er forbi

Frp-foreslår å gi bort

Frp har foreslått at Akershus og Østfold gjør nettopp det samme som Buskerud.

Fylkesvaraordfører i Buskerud Olav Skinnes (Sp) har sansen for Frps forslag, og vil vurdere å stemme for det.

– Jeg synes innbyggerne i Akershus og Østfold må kunne ta del i verdiene på lik linje med Buskerud, så jeg synes det bør tilfalle kommunene.

Les også: Vil restarte hele regionreformen