Buskerud Idrettskrets følger e-sport med nysgjerrighet

– Vi liker at lagene tenker og finner på ting selv og synes det er interessant når det kommer nye initiativ fra idrettslagene, sier leder Øyvind Thorsen i Buskerud Idrettskrets.

Det sier Øyvind Thorsen, leder i Buskerud idrettskrets. Thorsen innrømmer allikevel at han er litt spent på hvilken retningen rekrutteringen vil gå.

– Vi har en viss bekymring for om vi med dette legger til rette for en bevegelse bort fra fysisk aktivitet og idrett til e-sport. Vi ønsker jo ikke at det skal rekrutteres fra andre idretter på en slik måte at e-sport tar over for annen fysisk aktivitet, sier Øyvind Thorsen.

Han understreker allikevel at det viktigste for dem er at barn og ungdom blir værende innenfor det fellesskapet som idrettslagene skaper.

Fysisk form

Thorsen mener også at det er fordeler med at e-sport foregår innenfor idretten, blant annet at man kan ha god kontroll på aldersgrenser og at det foregår innenfor et sosialt miljø.

– I tillegg vet vi at e-sportslagene også ønsker å ha fokus på fysisk form, og det er vi positive til. De profesjonelle e-

sportsutøverne legger jo stor vekt på det, sier Thorsen.

Ola Jørgen Ekeberg Apenes, klubbkoordinator i DBK, forteller at de anser fysisk form som viktig for e-sport og at han vet om idrettslag som snakker om å kjøre fysiske treningsøkter for sine lag.

– Hvis du skal bli god til å spille så må du være klar i både kroppen og toppen. Vi har heldigvis en trenerkoordinator for e-sporten, Magnus Fløysvik, som selv har vært gamer og som er opptatt av både trening og kosthold.

Omdisponerte midler

Apenes forteller at Drammens Ballklubbs e-sportssatsing vokste ut fra et prosjekt med mål om å utvide ungdomstilbudet i klubben og prøve å treffe de som ikke var medlemmer av idretten fra før, noe de fikk støtte fra idrettskretsen til. Han sier at de prøvde ulike ting, både parkour og trailsykling, uten at det egentlig traff noe særlig, før de begynte med e-sport. De ønsket derfor å bruke de avsatte prosjektmidlene fra idrettskretsen til å utvikle et e-sportstilbud i klubben, noe de fikk tilslag for.

– Vi syntes intensjonene og tankene bak var såpass gode og det er tydelig at det er en måte å nå de ungdommene som vi kanskje ikke ville nådd ellers på, sier Thorsen.

Kunnskap

Thorsen mener også at det er viktig å bidra til opplysning og kunnskap rundt e-sport, slik DBK gjør.

– Det er mange foreldre som er bekymret, så det å fortelle om det på en balansert måte, verken svartmale det eller utelate de potensielle utfordringene ved det, er viktig, sier Thorsen. Han har selv vært til stede på et seminar om e-sport som Drammens Ballklubb har avholdt, og ønsker denne typen dialog velkommen.

– De eksperimenterer med hva et idrettslag kan bidra med i lokalsamfunnet, og det er positivt. Vi er fremdeles i en tidlig fase når det gjelder e-sport, og det er viktig at noen gjør seg erfaringer, sier han. DBK vil avholde et nytt seminar om e-sport i forbindelse med LANET de arrangerer førstkommende helg.