Finansminister Sigbjørn Johnsen kom i går med sitt siste statsbudsjett til Stortinget. Lokalt er det både hyggelige nyheter og innstramminger. FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

Budsjettet som lever noen dager

IKKE ENDELIG: Også i Buskerud er det knyttet spenning til hvilke tall og satsingsområder som er gjeldende etter at Høyre og Frp har gått gjennom tallene for 2014.

Budsjettet som lever noen dager

IKKE ENDELIG: Også i Buskerud er det knyttet spenning til hvilke tall og satsingsområder som er gjeldende etter at Høyre og Frp har gått gjennom tallene for 2014.

Dermed kan det bety store endringer de neste dagene og ukene - i forhold til hva som blir det endelige budsjettet. Trond Helleland, ny parlamentarisk leder i Høyre, ga rett etter framleggingen av statsbudsjettet beskjed om at det kommer forandringer på flere titalls milliarder kroner.

Dagsavisen Fremtiden har skrevet om områdesatsingen på Fjell på 15 millioner som det fortsatt knytter seg usikkerhet til, og det er bare én av mange saker som er viktig i Buskerud.

Den aller største politiske saken i Drammen de siste 10 årene har vært bygging av nytt sykehus. Nå ser det ut til - uansett hvor sykehuset får sin tomt - at det nye sykehuset i Buskerud blir prioritert så fort det lar seg praktisk gjennomføre.

Transport og infrastruktur

Etter mange år med uvisshet og krangling, blir nå Steinberg stasjon en av budsjettets vinnere i vårt område. Hele 130 millioner kroner er satt av til å bygge to nye plattformer på stasjonen.

Det er satt av 48 millioner kroner til nye sikkerhetstiltak ved Sundland skifteområde i Drammen der pengene skal gå til ombygging av dagens sikringsanlegg og oppgradering av det signaltekniske systemet som skal bedre driftssituasjonen.

Godstrafikken til og fra Holmen skal også utbedres med nærmere 140 millioner kroner. Prosjektet innebærer en storstilt ombygging ved Holmen, slik at togene bruker kortere tid på transportetappen.

Ting blir dyrere

Regjeringen foreslår en økning i statsbudsjettet når det kommer til avgiftsnivået på tobakk- og tobakksvarer og alkohol. Vin, øl og brennevin blir foreslått økt med 1,6 prosent, mens avgiftene på tobakk og sigaretter øker med 1,7 prosent. Snus og skrå øker med 2,1 prosent.

I tillegg varsles det en markant økning i CO2-avgiften, med over 50 prosent. Det betyr at flytrafikken vil bli hardt rammet - som igjen vil si at tida med lave billettpriser for vanlig reisende kan være over.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) vil ha dyrere strøm og øker avgiften med 1,12 øre per kWh utover den vanlige prisjusteringen.

Fjerner skatteklasse 2

Finansministeren har foreslått å fjerne skatteklasse 2 fra og med 2014. Dette vil bety at ektepar hvor den ene er hjemme eller har lav inntekt, får en skattesmell med opptil 13.200 kroner i året. Ifølge skatteseddelen for 2012 vil dette omfatte over 140.000 ektepar. Forslaget møter allerede stor motstand i Høyre, og de har allerede varslet at de ønsker å forandre dette forslaget.

Jubel hos friomsorgen

Det er vedtatt å etablere elektronisk soning i Buskerud og Vestfold med inntil 30 straffedømte. Soningen foregår med en fotlenke som gir deg mulighet til å gå på jobb og være sammen med familien under soning. Straffedømte med inntil 120 dagers soning kan søke om denne ordningen, og kriminalomsorgen i Drammen er svært fornøyd med at tiltaket endelig blir gjort tilgjengelig for Buskerud.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

«Overskuddet til den norske stat er på 356,9 mrd. kroner i 2014.»

Statsbudsjettet

nøkkeltallene

Statsbudsjettet har inntekter på 1.295 milliarder kroner. Utgiftene er totalt på 1.058 milliarder. Sammen med overføringer fra oljefondet blir overskuddet for 2014 beregnet til å bli 356,9 milliarder.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) la i går fram sitt aller siste statsbudsjett for den rødgrønne regjeringen, samtidig som statsminister Jens Stoltenberg varslet i Stortinget at han ville søke om avskjed. Johnsen har lagt fram et budsjett som bruker vesentlig mindre enn hva handlingsregelen tillater.

Høyre og Fremskrittspartiet har allerede varslet at de vil se på muligheten for å flytte på så mye som 30 milliarder kroner i budsjett som ble lagt fram i går.

Det er fortsatt usikkerhet rundt overføringene til områdesatsing på Fjell, med om lag 15 millioner kroner. Det ventes en avklaring når Høyre og Frp tar over.