Bruker forkjøpsretten

Ansatte og flere mindre aktører i mikrobryggmarkedet spytter i når to av gründerne tar kontrollen i Haandbryggeriet.

Mandag signerte Egil Hilde og Arne Eide kontrakten der de kjøper de resterende 60 prosent av bryggeriet de var med på å grunnlegge i 2005. De har brukt sommeren på å samle investorer, og har en allianse av mindre bedrifter og egne ansatte i ryggen. Ved å bruke sin forkjøpsrett blokkerer de salget fra Jens Maudal og Rune Eriksen til Norbrew AS. Hilde, som til nå har vært produksjonsleder i bryggeriet, overtar som daglig leder, og Eide er styreleder inntil en generalforsamling nedsetter et nytt styre.

– Urealistisk

– Vi ønsket samarbeidspartnere og investorer med samme tanker og ideer som oss om hvordan Haandbryggeriet skal drives videre, sier de to, med et tydelig spark til Norbrews planer.

Alle gründerne deltok i et innledende møte med den sultne oppkjøperen, som fra før eide håndverksbryggeriene Voss Fellesbryggeri og Northern & Co. Men verken Hilde eller Eide ønsket å gå videre med et slikt salg, som de mener baserte seg på urealistiske forventninger om rask lønnsomhet.

– De sa de ville øke fra dagens maksproduksjon på én million liter til seks millioner liter. Det ville ikke la seg gjøre med dagens fysiske kapasitet, og vi produserer per i dag bare halvparten av hva vi klarer fordi vi ikke får solgt mer, sier Hilde.

– De snakket aldri om kvalitet, bare om mengde. De skulle bli størst i markedet på kort tid, men da forstår de ikke mye av bransjen. Det er hardt arbeid over lang tid, og et sted der det er vanskelig å gjøre raske penger, supplerer Eide.

Flere av investorene de nå får med seg på laget går inn nettopp for å hindre Norbrew i å etablere seg i mikrobryggerisegmentet. I tillegg til enkeltansatte går 7 Fjell Bryggeri, Austmann Bryggeri, Amundsen Bryggeri, Sara Invest og Aquafood Holding inn med midler i drammensbryggeriet. Med en rekke utelivs- og restauranteiere på eiersiden var målet å få ølet ut til flere utsalgssteder, forklarte daglig leder Steinar Knutsen til Dagsavisen Fremtiden i juni.

– Ved å kjøpe oss og våre avtaler, hadde de mer å vinne for sine småbryggerier, enn vi hadde hos dem, slår Eide og Hilde fast.

Synlighet

De vil basere seg på en flatest mulig organisasjon der bryggerteamet får ansvar, og utvikling av nye øl involverer bredt.

– Det viktige er et kreativt miljø og en ansvarsfølelse for jobben som gjøres. Filosofien er at et godt produkt er viktigere enn ti selgere, sier den nye ledelsen. Som følge av salget kan de som går ut erstattes med folk i andre roller. Å bli mer synlige gjennom festival, mer aktivitet i det topp moderne bryggerianlegget og på sosiale medier vil ha høy prioritet. Et utsalg av øl og utleie av tappeutstyr i lokalene står også på planen.

 

Har kastet øl for millioner


Eierne er åpne om at Haandbryggeriet de siste årene har hatt utfordringer de har brukt for lang tid på å løse.
En villgjærinfeksjon i ølet har ført til at mye av produksjonen har måttet destrueres. En del er også tilbakekalt fra utsalgsstedene, noe som har vært uheldig for markedet.
– Totalt har vi kastet øl for millioner av kroner siden vi flyttet inn i disse lokalene, sier Hilde.
Har dere ikke hatt full tyngde på å bli kvitt problemet?
– Organiseringen her har dessverre bidratt til å hindre en tidligere løsning, sier Eide. Nå er anlegget friskmeldt, og de sender rutinemessig DNA-tester til et laboratorium i Tyskland.
Tønnelagring av surøl og fruktøl med en gjærstamme som ikke egner seg sammen med «vanlige» øl skjer nå i et lager vegg i vegg med bryggeriet.

Maudal: –Vil ta lengre tid nå


– Vi hadde stor tro på Norbrew og opplegget de presenterte. De ville tilføre bryggeriet mer produksjon og hadde bort imot hundre skjenkesteder å selge gjennom. Nå tror jeg det vil ta lenger tid å rette opp økonomien, men jeg tror de kommer i mål, sier tidligere daglig leder og gründer Jens Petter Maudal (bildet).
Salgssum og vilkår blir tilsvarende som avtalen med Norbrew, men den rådgivende rollen Maudal var tiltenkt utgår nå.
– Vi skulle uansett sluttet ved årets utløp, så det er helt greit.
Daglig leder Steinar Knutsen i Norbrew vil ikke kommentere det han ser som useriøse utsagn.
– Jeg er ferdig med saken for lenge siden, og ønsker de nye eierne bare lykke til.

 

Disse investorene er med i alliansen som nå kjøper 60 prosent av aksjene i Haandbryggeriet AS:

- 7 Fjell Bryggeri AS (10%)
- Amundsen Bryggeri AS (10%)
- Austmann Bryggeri AS (2%)
- Aquafood Holding (20%)
- Sara Invest AS (10%)
- Ansatte og andre (8%)