– Bruk Vardar-millioner på vei

Gro Nyhus i Drammen Sp ber Buskerud hente ut så mye som mulig fra energiselskapet Vardar, og å bruke disse pengene på vei – før fylket mister kontrollen over Vardar om litt over ett år.

– Noen fylkesveier har veldig stort etterslep, som Svelvikveien, Nordbyveien og Rosenkrantz’ gate. Før Buskerud fylkeskommune mister kontrollen over Vardar, må veietterslepet ryddes opp i, sier Gro Nyhus i Drammen Sp.

Hun vil at politikerne i Buskerud skal hente ut så mye som mulig fra Vardar før energiselskapet overføres til kommunene i Buskerud fra 1.1.2020 i tråd med en avtale fra 2005.

Vil hindre bompenger

Nyhus ser også for seg at disse pengene kan bidra til å hindre at bommer settes opp over hele byen – slik planen er gjennom Buskerudbypakke 2.

– To store bomringer er en belastning for dem som er i etableringsfasen, sier Nyhus, og viser til at Drammen allerede i dag velges bort av mange barnefamilier i etableringsfasen.

Utbyttemillioner

Buskerud fylkeskommune er i ferd med å selge sin virksomhet i Estland og Baltikum, selskapet Nelja Energija, og er ventet å kunne ta ut et utbytte på noen hundre millioner etter at salget har gått i boks.

Ståle Sørensen i Buskerud MDG er ikke helt fremmed for Nyhus’ forslag.

– Vi har hatt veldig fokus på dette i samferdselsutvalget. Det har vært bred støtte politisk om å ta så mye som mulig av vedlikeholdsetterslepet på vei. Jeg er veldig opptatt av at pengene som kommer fra Vardar skal forbli lokalt, sier han.

Det er imidlertid et men der.

– Det er ikke slik at man kan pøse ut de pengene på å bygge veier i løpet av et halvt år. Svelvikveien venter i køen på at Nordbyveien skal bli ferdig først. Selv om vi hadde bevilget 300 millioner i morgen, hadde vi ikke klart å bruke det opp før fylkessammenslåingen, sier han.

Varaordfører i Buskerud Olav Skinnes har sansen for partikollega Nyhus’ idé.

– Hvis vi bruker pengene til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, er det et pluss både for Viken og for Buskerud. En del av utbyttet fra Vardar kan helt sikkert brukes på dette, så ideen er god, sier han. Skinnes understreker på den annen side at det er begrenset hvor mye som kan tas ut av Vardar dersom man ønsker at kommunene i Buskerud skal overta et levedyktig selskap.

Etterslep på 2,5 milliarder

Buskerud fylkeskommune har i dag 1.800 kilometer vei å drifte. Etterslepet på fylkesveger er i dag beregnet til cirka 2,5 milliarder kroner.

– Det er en utfordring for oss at vi, som andre fylker, har et etterslep innen vedlikehold av vegene, sier Gro Solberg, fylkesdirektør for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

De neste årene skal Buskerud fylkeskommune etter planen bruke 3,9 milliarder kroner på samferdsel.