Annonse
Dragkamp: Skal Drammens Teaters hovedscene fylles så ofte som mulig, eller når risikoen er minst for ledige plasser? Tall for 2016 viser at Drammen Scener byr på færre og færre opplevelser, men publikumstallet steg noe fra året før. Her fra en vinsmaking med Christer Berens, som i 2015 ble holdt for en utsolgt storsal. FOTO: KATRINE STRØM

– Brudd på bystrategi

Fredrik Haanings (H) forsvar av Drammen Sceners valg om å heller ha tom enn halvfull sal møter motbør i komité for kultur og byliv i dag.

Annonse
Lokale nyheter

– For teateret er det bedre å la det stå tomt. Teateret må ha forestillinger som faktisk dekker kostnadene, sa komitéleder Haaning til DT tirsdag.

Det er hans bystyrekollega Sølvi Brandt Bestvold (Ap) langt fra enig i. Hun viser til Drammen kommunes bystrategi Drammen 2036, der det står i klare punkter at kulturutvikling og opplevelser skal være bærebjelker i byutviklingen, at et langsiktig mål er å øke antall besøkende ved kulturinstitusjoner og arrangementer i Drammen, og at byen skal tilrettelegge for kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal sammenheng.

– Å redusere tilbudet er ikke i tråd med målene, slår hun fast.

Attic har i to uker fylt sine egne lokale på Sundland med nesten 3.000 besøkende, fordi de ikke hadde råd til å feire sitt 30-årsjubileum med forestillinger i hovedsalen på teateret slik de har gjort fram til i fjor.

Bestvold slår fast at de er langt fra alene, og nevner Høstrevyen og korpsene som aktører som ikke lenger bruker teateret.

Færre arrangementer

Tallene for 2016 viser at antallet arrangementer i Drammen Scener fortsetter å falle fra toppåret 2010 med 1.400 arrangementer til 855 i 2016, 27 færre enn året før. I samme tidsrom har antall besøkende sunket fra 175.946 til 153.546. Det er imidlert en liten oppgang fra 2015, da tallet endte på 146.132. Omsetningen økte fra 47 mill i 2015 til 51,4 mill i 2016, og et overskudd på 2,5 millioner.

LES OGSÅ: Går av etter tøff omstilling

Ny kulturplan

Til Dagsavisen Fremtiden sier Fredrik Haaning:

– Det er bevisst at besøkstallet på teateret har stupt. Det er bedre for et «ikke-produserende» teater å ha færre oppsetninger og vite at du dekker utgiftene, enn oppsetninger som faktisk går i minus.

Hva tenker du som kulturinteressert drammenser om dette?

– Det meste av det som er blitt borte, er profesjonelle aktører som ikke har hatt appell nok til å dekke kostnadene. Hovedscenen er dyr å drifte, for den er en av de beste tekniske scenene i landet. Høye daglige kostnader ved bruk av den. Derfor er jeg så hissig på å lage akustisk scene på Harmonien – uten det tunge tekniske utstyret som krever folk til å operere det.

Komiteen jobber med en kulturplan som skal være ferdig neste år, og Bestvold synes det er merkelig at Haaning kan komme med bastante konklusjoner lenge før planen er ferdig og politisk behandlet.

– Vi i Ap vil følge opp i dagens komitémøte og i det videre arbeidet med helheten og målene i kulturplanen. Vi vil ha en full oversikt over hele kulturbransjen og ut ifra helheten sette konkrete mål for et aktivt kulturliv. Arbeidet til nå har vært dialogmøter, der aktørene har hatt mulighet til å legge fram sin situasjon. Målet er å få et løft og mer aktivitet i alle ledd, både profesjonelle og frivillige, sier Bestvold.

Ny styreleder fra akuttkirurgi

Ingar Pettersen (71) overtar etter Jan M. Moberg som styreleder i Drammen Scener AS.
Pettersen bor på Lørenskog, og det siste året vært innleid som klinikksjef for kirurgiske akutt- og prehospitale tjenester i Møre og Romsdal. I tillegg tilbred erfaring som styreleder for flere helseforetak de siste årene har han en rikholdig CV der omstilling i kulturlivet utgjør en synlig andel. Han har vært i styret i Operaen, Dagsavisen og en rekke andre aviser, og hatt oppdrag for Nasjonalmuseet, Filharmonien, NRK og Aschehoug. Han har også tidligere hatt oppdrag for Drammen kommune og var innleid kommunaldirektør for helse og omsorg i 2010–2011.
Inn i styret kommer også Vivi Engebretsen fra Drammen, ansatt i KLP, og før det Brakar, og Heidi Ann Vogsted Drange, HR-manager i Technip FMC.

Annonse