Bilen som inneholdt sprengstoff viste tydelig hva slags krefter som var i omløp når bomben gikk av i Drammen. FOTO: ARNE OVE BERGO

Bombemannen vil ut

DRAMMEN: I dag er det siste dag i retten for 51-åringen som ber om å bli sluppet fri fra soning etter bombeangrepet.

Minstetida for forvaring er sonet og den nå 51 år gamle mannen ønsker å bli satt fri. Kvinnen som ble utsatt for angrepet, fikk uttale seg onsdag. Hun ga uttrykk for at hun fryktet for sitt og sine barns liv dersom han slipper ut av fengsel.

51-åringen er derimot klar på at han ikke har andre ønsker enn å starte livet på nytt og han hevder at han ikke er til noen fare for verken ekskona eller andre.

 

Klare trekk

I går var det de sakkyndiges tur til å uttale seg om 51-åringens psykiske tilstand. I og med at den dømte mannen har nektet å snakke med de sakkyndige, bedømmer de ham på grunnlag av tidligere uttalelser og holdninger til den omfattende straffesaken.

- Når man bygger opp et attentat over så lang tid, så er det noe grunnleggende feil med personligheten, sa psykiater Randi Rosenquist i retten i går.

 

Nekter skyld

Mannen ble i 2004 dømt til 14 års fengsel, hvorav 10 år ble en forvaringsdom. Det er derfor 51-åringen nå begjærer seg prøveløslatt. Rettens største utfordring er å vurdere om han utgjør en fare for sin ekskone.

Den fornærmede kvinnen er ikke i tvil og hun har kommet med harde skyts mot eksmannen i retten.

- Han kommer ut mer hevngjerrig enn noen gang, sa kvinnen i retten onsdag.

- Jeg ber om litt mer tid sammen med barna mine før han slipper ut, sa hun, med hentydninger om at hun er helt sikker på at han fortsatt utgjør en trussel for kvinnen.

 

Bedt om hjelp

Mannen har tidligere hatt permisjon fra fengselet, noe som har ført til ekstratiltak for den fornærmede. Hun er blitt utstyrt med voldsalarmer, hun har uteblitt fra arbeidet og hun innrømmet også i retten at hun ved flere anledninger har overnattet hos politiet de gangene eksmannen har hatt permisjon fra fengselet.

Mannens advokat Frode Sulland sier retten nå skal ta stilling til om det er fare for gjentakelse av straffbare handlinger.

- De erfaringer som er gjort under soning, viser at det ikke foreligger en slik fare. Han har sittet lenger enn minstetida som domstolene har krevd og derfor er vilkårene for løslatelse oppfylt, sier advokat Sulland.

ronny.johnsen@dagsavisen.no