Bjørn Ragnar Karlsen synes det er lite omsorg og omtanke i dagens Norge, ikke minst innen "eldreomsorgen". FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Boliger uten omsorg

DRAMMEN: Bjørn Ragnar Karlsen mener Drammen bystyre bør klargjøre hva de egentlig mener med «omsorgsbolig».

- Kommunen kan ikke forvente at gamle, syke og handikappede skal kunne drive borettslaget selv, og skaffe all den hjelpen de trenger på egen hånd, sier Bjørn Ragnar Karlsen (77) oppgitt.

Han er styreleder for borettslaget han selv bor i, på Strømsø i Drammen sentrum, og for drøye tre uker siden ble han også valgt til styreleder for borettslaget der hans handikappede datter bor. Sistnevnte borettslag består av 36 omsorgsboliger, hvorav seks er kommunale leiligheter.

 

Få alternativer

Som tidligere lokalpolitiker for Ap og SV, og medlem av blant annet bystyret og bydelsutvalget, var Karlsen i sin tid med på å vedta byggingen av Hamborgstrøm borettslag i Per Sivles gate en til tre. Et borettslag som skulle være nært tilknyttet Hamborgstrøm bo- og servicesenter og, ifølge Karlsen, ha døgnbemanning.

- For kommunen fulgte jo denne behovstrappen for offentlig omsorg, slik at flere skulle slippe å havne på institusjon. I dag synes jeg det virker som om det egentlig bare er to alternativer for gamle og pleietrengende. Enten får man klare seg selv, med litt assistanse fra hjemmesykepleien, eller så får man bo på sykehjem, påpeker Karlsen.

 

Uvurderlig hjelp

Da han tok over som styreleder for Hamborgstrøm borettslag hadde de ikke engang noen vaktmestertjeneste, Karlsen fikk to bekjente til å stille som frivillige hjelpevaktmestere.

- For da har man noen å ringe etter når man må få byttet en lyspære, få flyttet på et tungt møbel eller andre småjobber. Vaktmester har vi jo alltid hatt her i huset og dette er ikke omsorgsboliger. Men jeg er sikker på at vaktmesterens innsats har bidratt til at mange av beboerne her har kunnet bo hjemme lenger enn de ellers ville ha gjort. For på sykehjem vil man jo ikke, der blir noen hver «grønnsak» etter kort tid. Det er bare oppbevaring.

 

Behøver ikke koste

Karlsen har også fått opprettet et velferdsutvalg som skal ordne med tilstelninger ved høytider, bingokvelder og andre sosiale tiltak. Men han ser at det er vanskelig å få gjennomført en hel del ting når gamle og handikappede er samlet på ett sted, slik som i Hamborgstrøm borettslag.

- Her hvor jeg bor er det mennesker i alle aldre, også flere gamle. Og folk er flinke til å hjelpe. De passer for eksempel på å ta med seg et ekstra brød fra butikken når det er glatt ute, og man vet at «enkefru Hansen» ikke klarer å ta seg fram på glattisen. Slike frivillige krefter finnes det overalt, bare man vet å utløse dem. Det er derimot vanskelig når alle rundt en også er gamle og skrøpelige. Dette skulle jeg gjerne ha tatt en prat med kommunen om, sier Karlsen.

 

Et satsingsområde

Ifølge leder for bystyrekomiteen for helse- og omsorgskomiteen, Sigrid Thielemann, er ikke omsorgsboligene i Hamborgstrøm borettslag ment for døgnbemanning.

- Men om beboerne der føler at deres behov ikke blir godt nok ivaretatt, må de bare ta kontakt med virksomhetslederen, sier hun.

Johan Baumann, gruppeleder for Høyre, mener framtidas eldre vil ha behov for langt flere omsorgsboliger og en veletablert hjemmetjeneste, enn ordinære sykehjemsplasser.

- På sikt ønsker kommunen å etablere langt flere omsorgsboliger, både med og uten base for døgnbemanning. Slik kan flere eldre bo hjemme lenger. Rådmannen styrker allerede i år hjemmetjenesten via budsjettet, men om det er nok, ja, det får vi diskutere, uttaler Baumann.

pernille.vestengen@dagsavisen.no