Trond Giskes avgang som nestleder og finanspolitisk talsperson har ført til flere rokeringer i partiets stortingsgruppe.

Blir Aps spydspiss på innvandring

Masud Gharahkhani fra Drammen blir Aps nye innvandringspolitiske talsperson.

- Folk ønsker begrenset og kontrollert innvandring, sier Masud Gharahkhani til Dagsavisen Fremtiden, etter at det ble kjent at Arbeiderpartiet har pekt ut drammenseren til sin nye innvandringspolitiske talsperson.

- Masud Gharahkhani er en politiker med innsikt og erfaring som vil markere Arbeiderpartiets verdier og politikk på dette området, sier partileder Jonas Gahr Støre i en pressemelding sendt ut onsdag ettermiddag.

Buskerudpolitikeren har selv innvandrerbakgrunn og er født i Iran, men har ikke tidligere markert seg spesielt på dette politiske feltet. Siden han ble valgt inn på Stortinget i høst har han fungert som partiets talsperson i kultur- idretts og mediespørsmål.

LES OGSÅ: Folk spør Er du helt hyper, liksom? Tar du Møllers tran?

Vil ikke dyrke mangfold

Nå ser han frem til nye oppgaver.

- Innvandringsfeltet er utrolig spennende og samtidig veldig krevende. Arbeiderpartiet må meisle ut en sosialdemokratisk innvandringspolitikk. Det viktigste er å ha en innvandringspolitikk som tar hensyn til folkelig aksept og legitimitet, sier Gharahkhani.

Han signaliserer ikke noen oppmykning av partiets linje, som siden forliket om norsk asylpolitikk har blitt kritisert for å skille seg for lite fra innvandringsskeptiske FrP når det gjelder "streng, men rettferdig" behandling av asylsøkere.

Når det gjelder integrering, har han følgende budskap.

- Fra å dyrke forskjeller og mangfold ukritisk, må vi starte med å dyrke den nasjonale fellesskapsfølelsen. Vi må si noe om hva som er våre felles verdier. Bor du i Norge så skal du akseptere frihet, demokrati og likestilling. Vi må slå hardt ned på sosial kontroll og ukultur.

Masud Gharahkhani skal også lede partiets innvandringsutvalg, og vil bruke tiden fremover godt:

- På å møte folk, organisasjoner og land vi kan lære av, sier han.

Giske til familie og kultur

I kjølvannet av både Giskesaken og utnevnelse av nye statsråder i den nå blågrønne regjeringen, har Arbeiderpartiet utpekt Rigmor Aasrud til ny finanspolitisk talsperson etter Trond Giske. Aasrud var fornyings-, administrasjons- og kirkeminister i Stoltenberg II-regjeringen og har ledet Arbeiderpartiets kommunalfraksjon siden høsten 2017.

Trond Giske blir i stedet medlem av familie- og kulturfraksjonen. I tillegg går Svein Roald Hansen (Østfold) fra arbeid- og sosialfraksjonen til finansfraksjonen, Eigil Knutsen (Hordaland) går fra finansfraksjonen til arbeid- og sosialfraksjonen, Jorodd Asphjell (Sør-Trøndelag) går fra kommunal- og forvaltningsfraksjonen til utdanning- og forskningsfraksjonen og Jette Christensen (Hordaland) går fra utdanning- og forskningsfraksjonen til utenriksfraksjonen.

Det kan bli en rekke debatter med lokal interesse framover, ettersom hans kollega på Buskerudbenken Jon Helgheim (Frp) har markert seg som Sylvi Listhaugs våpendrager og Frps talsperson i innvandrings- og integreringsspørsmål.