Bevisst feilsitering

Hvis man ikke forstår at de to forskjellige definisjonene av rasist har milevidt forskjellig innhold, da ser jeg mørkt på fremtiden for MSM.

Av Ellen Due Brynjulfsen, SIAN

Redaktør Katrine Strøm i Dagsavisen Fremtiden skrev i sitt innlegg om SIANs torgmøte lørdag 15. juni: «– Ja, jeg er en rasist, og jeg lever godt med det, er noe av det første SIANs Ellen Brynjulfsen responderer med til forsamlingen, når det er hennes tur til å ta ordet.»

Leser man det jeg faktisk sier ser man at det er noe helt annet, og har en helt annen betydning, enn det redaktøren «tror» jeg sier.

Videoen av min tale viser klart at meningen som kommer frem med det redaktøren skriver jeg sier, og det jeg faktisk sier er to vidt forskjellige ting. Jeg begynner min appell med å si: «Jeg har over flere år fått beskjed av radden på venstresiden og haterne på Stortinget at en rasist er en som ønsker å bevare sitt land, sitt folk og sin kultur fri fra islam. Så ja, da er jeg en rasist. Og jeg lever godt med det.»

For folk med kun avisen som sin nyhetskilde og som faktisk tror på det journalistene skriver vil disse to utsagnene vise to forskjellige mennesker som holdt tale. For etter den gamle, og også den gjeldende i ordboken, betydningen av ordet rasist er jeg ikke det. Da hudfarge for meg ikke betyr at noen raser er overlegne andre raser.

Jeg klaget inn til journalisten og ba om en beklagelse, men her er svaret jeg fikk: «Ja, jeg var til stede, og det jeg gjengir i tekst og bilder er hva jeg så og hørte på Strømsø torg den lørdagen. Mitt sitat fra ditt innlegg er hentet fra mine notater, og innholdsgjengivelsen avviker så vidt jeg kan se ikke vesentlig fra det du skriver under her».

Hvis hun ikke skjønner hvorfor jeg reagerer må jeg si at jeg lurer litt på hva hun lærte på journalisthøyskolen, om hun nå har gått der. Etter den nye meningen som radden på venstresiden og de politisk korrekte på Stortinget har tillagt ordet rasist: en som ønsker å bevare sitt land, sitt folk og sin kultur fri for islam, ja, da er jeg en rasist.

Hvis man ikke forstår at de to forskjellige definisjonene av rasist har milevidt forskjellig innhold, da ser jeg mørkt på fremtiden for MSM (main stream media). Men det er jo akkurat slik de nå holder på for å svartmale og true opposisjonen til taushet. Greit nok. Men man bør i så tilfelle være ærlig nok til å stå for dette og ikke komme med slik svada som redaktøren Katrine Strøm gjorde når hun villedet sine leser om hva som faktisk ble sagt under min tale.