Lavrans Kierulf (Frp) henvendte seg flere ganger til kommunens administrasjon for å forsikre seg om at godtgjørelsen han fikk utbetalt var riktig. Likevel betalte kommunen ut 282.219 kroner for mye i perioden 2011–15. Nå har Kierulf bestemt seg for ikke å betale tilbake pengene.

Betaler ikke tilbake etter feil

Lavrans Kierulf (Frp) vil ikke betale tilbake penger han ikke skulle hatt. Tove Paule (H) er solidarisk.

 

I fjor sommer oppdaget administrasjonen i Drammen kommune at noen politikere hadde fått utbetalt for mye i godtgjøring. Blant dem var Lavrans Kierulf (Frp) og Tove Paule (H). I motsetning til de sju andre som over en fireårsperiode hadde fått feilutbetalt til dels store beløp, har Kierulf bestemt seg for å ikke betale tilbake penger.

– Jeg ble frifunnet av et ekspertutvalg bestående av jurister. I etterkant av det har jeg rådført meg med partikollegaer og andre jeg har tillit til, skriver Kierulf i en e-post.

– Rådene har vært at i og med at jeg har gjort alt riktig, og konklusjonen i ekspertrapporten er så tydelig, så er det ikke riktig å tilbakebetale. Dette for å vise at det skal gjøres en forskjell dersom man har gjort det man kan for at feilen ikke skulle skje.

Mistenkte feil

Både Kierulf og Paule hadde nemlig stilt spørsmål ved om utbetalingene de fikk var riktige. Begge fikk svar fra administrasjonen om at de fikk det de skulle ha. Det førte til at Kierulf fikk utbetalt 282.912 kroner for mye i perioden 2011–15. Han kunne ikke se av lønnsslippen sin at han fikk betalt for et verv han ikke lenger hadde.

Paule, som fikk fast godtgjøring som varaordfører, fikk i tillegg utbetalt møtegodtgjørelse. Dermed utbetalte kommunen utbetalte 46.861 kroner for mye.

– Jeg har ikke snakket med Lavrans nå, men har hele tida sagt at jeg vil være solidarisk med han i denne saken, sier Paule.

– Hvorfor vil du være solidarisk?

– De to sakene er ganske like, og den juridiske utredningen har klare konklusjoner for begge. Vi avtalte at vi skulle stå sammen, så får vi ta det derfra, svarer Paule.

Kan ikke kreve noe

I en juridisk betenkning jussprofessor Trygve Bergsåker ved Universitetet i Oslo har utført for Drammen kommune, er konklusjonen at kommunen ikke har krav på å få tilbakebetalt noe fra verken Kierulf eller Paule.

– Betenkningen konkluderte med at det i tilfelle måtte være på deres eget initiativ. Det vil derfor ikke bli tatt noe skritt fra den administrative delen av kommunen i disse sakene, sier kommunaldirektør Kari Høyer.

De sju andre politikerne som fikk feilutbetalt større beløp, inngikk avtaler om tilbakebetaling allerede i fjor sommer og høst. Jon Helgheim (Frp) måtte betale tilbake mest med 310.953 kroner, mens Ulla Nordgarden (V), Sadi Emeci (SV) og Odd Gusrud alle hadde fått 211.469 kroner for mye.

Masud Gharahkhani (Ap) og Johan Baumann (H) fikk 40.682 kroner ekstra hver. Ana Maria Silva Harper (H) måtte betale tilbake 81.360 kroner.

Dårlige rutiner

Selv om jussen er på Kierulfs og Paules side, er det ingenting som hindrer dem i å betale tilbake pengene. Kierulf sier han har vurdert de moralske sidene nøye:

– Jeg har gjort det jeg kan for å ikke havne i denne situasjonen. Dette er langt ifra noen behagelig sak, og jeg har vurdert de ulike sidene ved dette før jeg konkluderte.

Etter at feilutbetalingene ble oppdaget, har Buskerud Kommunerevisjon avdekket alvorlige mangler ved Drammen kommunes systemer og rutiner. Dårlige kontrollrutiner var det som førte til at nesten 1,5 millioner kommunale kroner feilaktig ble utbetalt til de folkevalgte. Rådmannen har hele tida vært klar på at dette er administrasjonens ansvar.

– Dette er ikke noen behagelig sak for noen av de involverte. Jeg har fått mye støtte fra mine partikollegaer, og det er noe jeg setter stor pris på. Utover det er det ikke naturlig at jeg kommenterer administrasjonens arbeid, skriver Kierulf.

Store konsekvenser

Kari Høyer opplyser at noen allerede er ferdige med å betale tilbake, mens andre skal betale tilbake resten i løpet av denne valgperioden.

Rundt 30 personer har fått utbetalt til sammen 56.000 kroner for mye. Av dem er det bare Billy Taranger (KrF) som har blitt kontaktet, og han har ifølge Høyer ønsket å betale tilbake de rundt 7.000 kronene som han har fått for mye.

– Vi har – bank i bordet – ikke hatt noen feilutbetalinger etter at dette ble oppdaget og systemet ble lagt om. Alle bystyrepolitikerne er veldig bevisste, de sjekker lønnsslippene sine og tar kontakt umiddelbart hvis det er noe de ikke skjønner, sier Høyer.

Kierulf er åpen på at det ville fått store konsekvenser for hans privatøkonomi om han skulle betalt tilbake over 280.000 kroner:

– Jeg er en ung mann, og dette er ikke summer jeg har liggende, skriver han.