Bærekraft og populisme

Hva betyr egentlig folks frie vilje for muligheten til å lykkes med å gjøre samfunnet mer bærekraftig? spør Kirkeforum og Klimafestivalen §112.

Et drøyt halvår etter at Buskerudpakka falt, har Drammen Kirkeforum bestemt seg for å stille spørsmålet om hva snuoperasjonen i «folkets» navn før valget betyr for våre felles utfordringer. For hvordan kan byens politikere i det hele tatt tro at de vil kunne få folk flest (og stemmene deres) med seg i en plan som innebærer å gi avkall på komfort, individets frihet eller penger som vi har vært vant til å ha? Dersom byutviklingen krever at et flertall blir enige om noe et mindretall stritter imot – hva da? Er folks frie vilje egentlig bærekraftig?

Politisk redaktør Hege Breen Bakken (Drammens Tidende) innleder og representanter fra posisjon og opposisjon i Drammens kommunestyre deltar i en panelsamtale.

Arrangementet er et samarbeid med Klimafestivalen §112 i Drammen, Drammen tros- og livssynsforum, Kirkelig Dialogsenter Drammen og Fjell og Bragernes kirke/Kirkeforum.

PS! Klimafestivalen 2020 har arrangementer fram til og med 2. februar i Drammen.

HVOR: Bragernes Menighetshus

NÅR: Mandag 20. januar kl. 19.