Hans Petter Tonum, leder i Næringsforeningen i drammensregionen og samtidig daglig leder og sekretær i den lukkede herreklubben St. Olavs Klub.

Ber Tonum ta sin hatt og gå

I et nytt innlegg oppsummerer Jan M. Moberg hvordan ledelsen i den lukkede herreklubben St. Olavs Klub har vaklet fra skanse til skanse i møtet med marssola. - Tonum må gå, er hans konklusjon.

Bildet som fremkommer, er av en klubb der medlemmer har hatt en særstilling i «å fått ordnet» ting i de tradisjonsrike lokalene. Her kan vi prate. Ingenting siver ut, skriver Moberg i det nye innlegget, som han har skrevet etter å ha lest at Næringsforeningen i Drammensregionen skal behandle Hans Petter Tonums dobbeltrolle i sitt styremøte. Det er Drammens Tidende som skriver dette lørdag.

Moberg konkluderer med at

•    Hans Petter Tonum må gå av som leder i Næringsforeningen
•    Næringsforeningen må flytte til lokaler et annet sted enn i Børsgården - «i fritt lende», som han uttrykker det.
•    Håndteringen av saken i Næringsforeningens styre skaper spekulasjoner på om det er noe som ikke tåler dagens lys - hvorfor har de ikke tatt tak i dette før?

– Jeg oppfatter at dette har vært en ulmebrann i mange år, som nå er tilført oksygen. Jeg får tilbakemeldinger fra folk som kontakter meg om at dette er på overtid, utdyper Jan M. Moberg sitt ramsalte innlegg til Dagsavisen Fremtiden. Han refererer også henvendelser han nå får om at klubben og de nærliggende miljøene nærmest må «sprenges», om Drammen skal komme seg videre og ta del i en naturlig utvikling. Noen ønsker rett og slett ikke å involvere seg i Næringsforeningen på grunn av hva de oppfatter som samrøre.

Knapp

Til Mobergs klare oppfordring svarer Hans Petter Tonum svært knapt når Dagsavisen Fremtiden gjør ham kjent med den.
– Siden jeg har roller begge steder, er vi blitt enige om at det er styrelederne i henholdsvis St. Olavs Klub og Næringsforeningen som skal uttale seg, svarer Tonum.

--Vurderer du å trekke deg – fra det ene eller det andre eller begge verv?
– Jeg har ingen kommentar til det.

 Har noen bedt deg redegjøre for de spørsmålene som er stilt og kritikken som er kommet i mediene av din dobbeltrolle?
– Jeg har naturlig nok vært i løpende dialog med mine overordnede, det vil si styrelederen i Næringsforeningen og styreleder i St. Olavs Klub.
– Hva har den dialogen handlet om?
– Det ønsker jeg ikke å si noe om.

Styreleder Haaning i Næringsforeningen:  – Ingen følt problematikk

Vil diskutere åpenhet

Dagsavisen Fremtiden har siden onsdag bedt om å få innsyn i vedtekter og medlemslister i St. Olavs Klub, men har til tross for purringer ikke fått noe svar fra styret på om de vil etterkomme forespørselen. Til Drammens Tidende opplyser styreleder Gustav Thielemann at de skal ha styremøte til uken der også det vil være tema.

– Vi skal diskutere åpenhet og et svar på kritikken mot St. Olavs Klub, og vil komme med et svar etter styremøtet, sier Thielemann til Drammens Tidende lørdag.

Han ønsker lørdag ikke å si noe om Hans Petter Tonums rolle.