Ber om lavere politikerlønninger i Viken

Olav Skinnes og Senterpartiet mener nåværende forslag til politikerlønninger i Viken er høyt.

I forslaget som mandag ble drøftet i fellesnemnda for Viken i fylkeshuset i Drammen, er det blitt foreslått at fylkesordføreren skal tjene like mye som en statsråd, og godtgjørelsene til politikerne i fylket er basert på statsrådenes inntekter. Det betyr at fylkesordføreren vil tjene 1.228.514 kroner, mens en gruppeleder i Viken fylkesting vil tjene 859.960. Senterpartiet foreslår isteden at fylkesordføreren tjener det samme som en stortingsrepresentant, altså 956.463.

– Det er en lønn vi mener er mer moderat og passende, sier fylkesvaraordfører i Buskerud, Olav Skinnes (Sp).