Annonse
Alle som søkte plass på SFO eller aktivitetsskole før nettfristen 15. juni, har i et brev datert 19. juni fått en drøy uke på å bekrefte i brevs form – eller miste plassen. FOTO: KATRINE STRØM

– Bekreft per brev

Nye småskoleelever kunne søke SFO-plass på nett innen 15. juni. I dag går fristen ut for å si ja – og det må skje på papir via posten.

Annonse
Lokale nyheter

«Dersom svar ikke er mottatt innen svarfristens utløp, blir plassen strøket», understrekes det i et brev til alle nye SFO-foreldre i Drammen, datert mandag 19. juni. Svarslippen skal fylles ut og sendes til en postboksadresse, og den som skulle bli fristet til å ringe telefonnummeret som står oppgitt til Forvaltningskontor barnehage, skole og oppvekst, får til svar at det ikke lenger er i bruk.

LES OGSÅ: Digitalisering til 100 millioner

– Henger igjen

Mens Drammen kommune har en målsetting om å bli blant landets beste digitalt, ble forvaltningen av SFO-plasser 1. mai flyttet fra skolene til det som tidligere var et forvaltningskontor for barnehageplasser. Dermed har prosessen med å få barnet inn på SFO eller aktivitetsskole ikke blitt mer digital, men mindre.

– Saken er at vi er midt imellom digital og manuell løsning. Man kan søke digitalt, men den gamle ordningen med å bekrefte på papir henger igjen, forklarer rådgiver Marianne Støa i Drammen kommune, og viser til at digitaliseringsprosjektet har som et av sine mål å gjøre barnehagesøknader heldigitale. Men før det skjer, utvider man altså den utilfredsstillende mellomløsningen til også å omfatte nye førsteklassinger og andre som behøver SFO-plass. Det er et uttalt mål for kommunen at flere barn med innvandrerbakgrunn skal bruke aktivitetsskole og SFO-tilbud. Den siste uka har mange med muslimsk tro reist på ferie for å feire Eid, avslutningen på fasten.

– Hva risikerer familier som har reist til utlandet før 19. juni, og ikke kommer hjem innen fristen i dag?

– Jeg kan se at fristen kanskje var litt kort. Får du ikke svart, kan du ringe Forvaltningskontoret – de er bemannet til to uker ut i juli. Ellers må man vente til august, sier Støa, som ikke var klar over at telefonnummeret i brevet ikke virker.

LES OGSÅ: Eid betyr økt etterspørsel etter kaloribomber

LES OGSÅ: Har ikke oversikt over SFO-elever i moskeene

– Rettferdig

Hun tror ikke det er mangel på plasser som gjør utløser kravet om svar.

– Grunnen til at det står en slik frist, er at skolene skal ha forutsigbarhet i forhold til bemanningen, sier hun, og minner om at man også kan søke SFO-plass utover høsten.

– Men foreldre behøver jo også å vite at barnet har fått plassen de søkte på, innen de må tilbake på jobb?

– Vi jobber for at det skal bli så enkelt som mulig. Vi endret ordningen for å få likere praksis og sikre at alle SFO- og Aks-søknader behandles så rettferdig som mulig. Det er enklere å håndtere det på ett sted, enn på den enkelte skole, sier hun.

Rektor Gro Tveten på Brandengen skole bekrefter at dobbeltfristen handler om nok bemanning til å gi førsteklassingene en god start.

– Alle får plass hos oss, og vi tar imot alle som kommer. Fra 1. august har vi full bemanning, men vi vil gjerne vite når 1.-klassingene har sin første dag. Målet vårt er å få flest mulig inn på aktivitetsskolen, og at mange vil være hos oss. Dette er nok oppstartstrøbbel og vil bli ryddet opp i, sier Gro Tveten.

Annonse