Bastø Fosen overtar Norges korteste ferjestrekning

Nytt selskap skal drive ferja som krysser Svelvikstrømmen i Drammensfjorden mellom Svelvik i Vestfold og Verket ferjekai i Hurum i Buskerud. Sambandet drives nå av Fjord1, men fra og med 2022 og til og med 2031 er det rederiet Bastø Fosen som skal stå for driften. Selskapet driver ferjestrekningen Moss-Horten, og er eid av Torghatten. Fem rederier hadde levert anbud på Svelvik-Verket da fristen gikk ut 20. mai i år. Laveste tilbyder Bastø Fosen har nå fått tilslaget på den tiårige kontrakten, bekreftet Vegvesenet overfor Veier24 i går. Med 184 meter er ferjestrekningen Svelvik-Verket Norges korteste. Den har en overfartstid på fem minutter, og blir betjent 39–42 ganger daglig på hverdagene. I 2014 var årsdøgnstrafikken 327 kjøretøyer. Buskerud fylkeskommune er formell oppdragsgiver for ferjesambandet Svelvik-Verket. Oppdragsgiver har opsjon til å forlenge drifts- og kontraktsperioden med inntil 24 måneder. De fem rederiene som leverte anbud er (tilbudssum eks. mva. i kr i parentes): Bastø Fosen (267.954.000), Boreal Sjø (313.312.000), Fjord 1 (342.820.859), Vidar Hop Skyssbåter (378.320.000 – avvist) og Norled (403.210.000). Tilbudet fra Vidar Hop Skyssbåter ble avvist med bakgrunn i dette punktet i paragraf 24–8 i Forskrift om offentlige anskaffelser: «Tilbudet inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene eller uklarheter som ikke må anses ubetydelige.»