Årets julegave fra Tom Helgesen er historien om Lierelva

Noen av de proffeste elvekrysserne løp over vaierne med sekker og kålkasser, fortellrTom Helgesen i boka om Liervassdraget – om kryssing av elva, om bekker, dammer, tjern og juv.

– Det var dyrt å bygge bruer, så folk måtte finne andre måter å krysse elva på, forteller forfatter Tom Helgesen. Han er nå klar med boka Liervassdraget – Fra Luseputt til Linnesstranda, og denne gangen har Helgesen skrevet på oppdrag fra Lierelva Grunneierlag.

Den alternative måten å krysse elva på var både spennende og skremmende.

– To stålvaiere var strukket og festet til et tre på hver side av elva, over hverandre med en avstand på om lag to meter. Og litt skummelt var det nok, særlig halvveis utpå, der svaien var merkbar, forteller Helgesen. Passasjer som dette fantes blant annet nedenfor der Svensefjøset ligger i dag, fra Haslenes til Hellumsand, fra Kortnes til Trollerud, fra Tamburhaugen til Åmot og ved Guransrud. Her ble det fraktet alt fra både melk og grønnsaker til fôr og grisunger over til den andre siden av elva.

– Noen av de proffeste krysserne av elva på vaier, småløp over med sekker og kålkasser.

Ideen om boka er riktignok over 20 år gammel, men det er nå den har blitt virkelighet.

Tom Helgesen har tidligere, sammen med Tom Schandy, skrevet mange bøker om natur og friluftsliv, og han er godt kjent blant Lierelvas mange vannkilder på begge sider av dalen. Hele vassdraget går gjennom sju kommuner og to fylker, så det er et stort område Helgesen har tatt for seg.

– Kom du over noen overraskelser underveis med denne boka?

– Ja, faktisk, det er alltid noe nytt som dukker opp, som for eksempel hvor langt inn i Modum vassdraget starter og at Landfalltjern kun renner til Lier nå, og at Sandungen som ligger langt inne i Asker, renner gjennom Asdøljuvet – det hadde jeg ikke tenkt på.

Helgesen påpeker at mange har bidratt i boka.

– Dette er ikke noe onemanshow. Redaksjonskomiteen har bestått av: Audun Holmen, Hans Sørum, Åsmund Johannesen, John Willy Jacobsen, Aasmund Lyhus, Hans Erik Fuglerud. Dessuten har mange enkeltpersoner gitt bidrag til boka i form av bilder og historier, ikke minst Lier Historielag som har lånt ut bilder. Og både Lierelva Grunneierlag og Lierelva Fiskeforening har selvsagt vært viktige for utgivelsen, påpeker Helgesen, som også legger til at gartner Hans Erik Fuglerud har tatt bilder fra flyet sitt.

Inntekter ved salg av boka vil gå uavkortet til Lier Bygdetun.

– Vi er veldig takknemlige for det, sier daglig leder ved Lier Bygdetun Vibeke Clausen, som tror boka vil interessere historie- og friluftsinteresserte, ikke bare fra Lier.

– Vi hadde en utstilling om Lierelva her på bygdetunet i sommer, som ble godt besøkt, så dette er helt klart en bok som folk vil ha interesse for, mener Clausen, og legger til;

– At Helgesen har en stor kjærlighet for området, det ser du i boka.

Boka skal lanseres på Husflidslagets julemarked på Haugestad 17. november, og vil dukke opp på Lier Bygdetun og i bokhandlere etter hvert.