Annonse
Kjenner seg ikke igjen: Eidi Ann Hansen har vært gruppeleder i Gilanis permisjon. Hun avviser noen maktkamp i partiet, men sier et flertall har bedt ham trekke seg. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Åpen skittentøyvask i Venstre

«Illojalt og feigt» kaller lokale partitopper Gilanis varslede oppgjør.

Annonse
Lokale nyheter

«Drammen Venstre registrerer at Yousuf Gilani har tatt et valg (...) At han ikke engang er villig til å fortelle sitt eget parti om hva han tenker, oppfatter vi som både illojalt og feigt», lød en melding lagt ut på Drammen Venstres facebookside lørdag kveld. Den ble lagt ut to timer etter at lokallagsleder Reidar Foehling (tidligere Reitan) uttrykte stor overraskelse over Gilanis tilbakekomst overfor Dagsavisen Fremtiden. Både han og Eidi Ann Hansen, som har ledet bystyregruppa de siste fem månedene, er helt uenig i Gilanis framstilling av en sterk maktkamp i partiet.

– Bedt om å søke fritak

– Gruppa og styret i Drammen Venstre har bedt ham å søke fritak ut perioden. Et enstemmig møte vedtok oppfordringen, og det var godt oppmøte, bare tre stykker var ikke til stede. Det er helt klart et stort flertall som ønsker at han gir oss ro så vi kan jobbe med politikk, og unngå at hans private anliggender forstyrrer vårt arbeid og fratar partiet posisjoner, sier Hansen på telefon fra høstferie. Foehling støtter Hansens syn.

Selv om Gilani ikke følger generalsekretær Trond Engers råd om å forlenge permisjonen ut perioden, løper han liten risiko for å bli ekskludert.

– Inviteres til møter

– Vi har ingen eksklusjonsparagraf i Venstre, og som folkevalgt er han beskyttet av kommuneloven. Når det gjelder varaordførervervet er det sjefen hans, ordføreren, som må på banen, sier Foehling.

– Hva hvis siktelsen frafalles?

– Det vil likevel være vanskelig. Det har vært så mange ting for lokallaget og gruppa å håndtere, og en offentlig skittentøyvask er også vanskelig. Han fikk et tydelig råd som vi lokalt stilte oss bak.

– Hvorfor var han ikke invitert til møtet som behandlet dette?

– Det var naturlig, da det var saken Yousuf Gilani som skulle behandles, og han var i permisjon. Framover vil han inviteres – alle våre møter er åpne, og han er fortsatt medlem i Venstre.

– Opp til den folkevalgte

Foehling sier det eneste som eventuelt kan frata ham det, er at han dømmes.

– Det skal ganske alvorlige ting til for å måtte gå ut av Venstre.

Tore O. Hansen (H) sier til DT søndag at folkevalgte har et annet vern enn ansatte.

– Det er mye mer opp til den folkevalgte å håndtere den situasjon han står i, sier Hansen.

Annonse