KRITISK: Aps gruppeleder Masud Gharahkhani. FOTO: RONNY JOHNSEN

Ap: - Uverdige forhold

- Dette føyer seg dessverre inn i rekken av uverdige forhold i byens eldreomsorg, sier Masud Gharahkhani (Ap).

REAGERER: - Dette føyer seg dessverre inn i rekken av uverdige forhold i byens eldreomsorg, sier Masud Gharahkhani (Ap).

Onsdag kveld snakket han selv med ansatte i eldreomsorgen på et møte arrangert av Fagforbundet. Politikere fra alle partier var invitert, men bare Arbeiderpartiet og SV møtte opp. Gharahkhani forteller om slitne og triste ansatte.

- De forteller om en uakseptabel arbeidssituasjon, og at de daglig lever med dårlig samvittighet fordi de ikke får tid til å gi den verdige omsorgen de eldre fortjener og har krav på. Dette er ganske alvorlig, sier han.

Gharahkhani advarer mot mer byråkrati i eldreomsorgen. Han mener det er viktigere å sørge for flere ansatte ute hos brukere og pasienter.

- De ansatte forteller om flere administrative stillinger, som skjermes for kutt. Samtidig kommer det kuttforslag ute i felten der tjenestene faktisk blir utført, sier Ap-politikeren.

 

Flere sykehjemsplasser

Arbeiderpartiet har gjentatte ganger tatt til orde for et eldreomsorgsløft i Drammen, men ikke fått med seg Høyre. Også i sitt forslag til økonomiplan for 2015-18 foreslår Ap mer til de eldre.

- Gang på gang har vi foreslått flere sykehjemsplasser, flere ansatte og et bedre aktivitetstilbud for byens eldre, sier Gharahkhani.

- Vi sier også nei til å øke egenandelene på hjemmehjelp slik at alle skal ha råd til å få hjelp når de trenger det.

Blant Aps budsjettforslag er minst 13 sykehjemsplasser eller omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Partiet ønsker også å tilføre sju friske millioner til programområdet.

 

Bedre bemanning

I tillegg har Ap tatt seg råd til 12 millioner ekstra til økt bemanning på institusjoner og i hjemmetjenesten. Det kan også brukes penger på økt rekruttering av helsefaglærlinger

Andre forslag er midler til bedre samarbeid med frivilligheten og bedre norskkunnskaper hos de ansatte.

- Jeg og Ap lovte drammenserne at vi skulle kjempe for eldreomsorgen. Det har vi gjort i hver eneste budsjettdebatt. Dessverre kan vi ikke si det samme om andre partier som lovte mye før valget, men ikke har gjort noe etterpå, sier Gharahkhani.