Aps gruppeleder Masud Gharahkhani vil bygge idrettshaller fortere og billigere enn rådmannen. FOTO: RONNY JOHNSEN

Ap satser på idretten

Masud Gharahkhani (Ap) mener han kan bygge nye idrettshaller billigere og fortere enn det rådmannen kan. Han får støtte fra Drammen Idrettsråd.

Arbeiderpartiet og SV presenterte i går sitt felles budsjettforslag for 2015-18. Partiene går inn for å bruke nesten 80 millioner mer i løpet av perioden enn det rådmannens forslag legger opp til. Nye idrettsanlegg er blant tingene de to partiene har lyst til å satse på.

Mens rådmannen foreslår investeringer på til sammen 200 millioner i løpet av fire år, vil Ap og SV bruke 220 millioner. I likhet med rådmannen vil også de to partiene bygge nye flerbrukshaller på Øren, Brandengen og Fjell.

Ap og SV mener imidlertid at det er fullt mulig å starte byggingen av kunstisbane på Konnerud i 2015 og fotballhall på Åssiden i 2016 også. Utvidelse av Konnerudhallen, kunstis på Øren og ishall skal igangsettes i økonomiplanperioden.

- Her er det viktig å lytte til idretten. Klubbene har fått utført beregninger som viser at mange av disse anleggene kan bygges langt billigere enn det rådmannen legger til grunn, sier Aps gruppeleder Masud Gharahkhani.

- Ifølge rådmannen skal det for eksempel koste 80 millioner å bygge fotballhall på Åssiden. Klubben har dokumentasjon som tilsier at den kan bygges for en tredel av prisen.

 

Idretten støtter Ap

Drammen Idrettsråd mener Aps budsjettforslag er realistisk:

- Det er fullt mulig å få til de ti anleggene Ap foreslår i løpet av en fireårsperiode med 220 millioner fra kommunen, sier daglig leder Oddvar Moen.

- Vi kan vise til kostnader på nye haller over hele landet som er vesentlig lavere enn det rådmannen opererer med. Hvis det koster 80 millioner å bygge fotballhall på Åssiden, blir jeg sjokkert.

Moen viser til den nye flerbrukshallen i Flå som åpnet i sommer. Den kostet 27 millioner. Rådmannen har i sitt budsjettforslag satt av 50 millioner til hver av hallene på Øren og Brandengen, og 100 millioner til dobbelthall på Fjell.

- Det er dyrere å bygge i Drammen enn på Flå, men det er fortsatt stor avstand til de prisene rådmannen legger til grunn, sier Moen.

 

Bruker 80 mill. mer

I tillegg til nye idrettshaller, vil Ap og SV bruke mer penger på vikarer i skole og barnehage. Barnas Stasjon, som hjelper barn og foreldre som har det vanskelig, bør ifølge de to partiene få ti kroner per innbygger i Drammen. Det utgjør rundt 670.000 kroner mot 400.000 i rådmannens forslag.

Også de eldre får sitt i Ap og SVs budsjett. Minimum 13 nye sykehjemsplasser eller omsorgsboliger med heldøgns omsorg vil ifølge de to partiene koste sju millioner årlig å drifte. Samlet vil Ap og SV bruke 78,7 millioner mer i perioden 2015-18 enn det rådmannen legger opp til. Masud Gharahkhani mener det er fullt ut forsvarlig til tross for at rådmannen har advart mot kommunens økende gjeld:

- Vi oppfyller handlingsregelen, som sier at 40 prosent av utgiftene til lån til investeringer skal tas fra driften. Vi setter av én prosent av lånegjelda i lånefond, og tre prosent av driftsbudsjettet i driftsfond. Kommunens regler blir fulgt til punkt og prikke, fastslår han.