Ap-politiker skal markedsføre nye Drammen

Et av Geelmuyden Kieses fremste salgsargument da de ble kommunens nye leverandør av kommunikasjon og PR, var ansatte fra Drammen. Blant dem er Håkon Knudsen, som sitter i Buskerud fylkesting for Ap..

Etter at rammeavtalen med Godt Sagt kommunikasjon gikk ut etter fire år, utlyste Drammen kommune ny anbudskonkurranse. I juni ble ny toårig rammeavtale inngått med kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese. Avtalen har en estimert verdi på 8 millioner kroner.

I kommunens begrunnelse for sitt valg heter det blant annet: «De (Geelmuyden Kiese, red.anm.) utmerker seg også med sin beskrivelse av kompetanse rundt bysamfunn, og kunnskap til Drammensregionen. Dette er vist ved en redegjørelse som trygger oss på at de besittelser forståelse og innsikt på dette punktet som gir oppdragsgiver en merverdi.»

I sitt tilbud til kommunen skriver Geelmuyden Kiese blant annet følgende: «Å lykkes i et samarbeid for Drammen kommune tror vi krever emosjonell og fysisk nærhet, ikke bare en profesjonell nærhet. Derfor finner du Drammensere i tilbudte kjerneteam». Og blant de tre drammenserne som ramses opp: «Håkon Knudsen fra Åssiden er tidligere leder av AUF Buskerud og nåværende fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Buskerud».

Håkon Knudsen, lokalpolitiker for Ap i Buskerud og konsulent i Geelmuyden Kiese.
Foto: AP Håkon Knudsen, lokalpolitiker for Ap i Buskerud og konsulent i Geelmuyden Kiese. FOTO: AP

Fra Ap-familie

Ovennevnte Knudsen er broren til Eivind Knudsen, som er dagens gruppeleder for Ap i Drammen bystyre. Da Dagsavisen Fremtiden i juli skrev om kommunens bruk av kommunikasjonsbyrået Godt Sagt for 7,8 millioner kroner, sa han: – Jeg må si jeg blir litt oppgitt. Drammen kommune har over den siste perioden etablert en kommunikasjonsenhet med flere kommunikasjonsmedarbeidere enn det noen gang har vært før og kjøper likevel tjenester (...) Når kommunikasjonsetaten eser ut, forventer jeg at ting gjøres in-house.»

Også Eivinds samboer Victoria De Oliveira og brødrenes far Egil Knudsen sto på årets valgliste for Drammen Arbeiderparti.

Synes du ikke din bakgrunn gjør det problematisk å jobbe med dette oppdraget for Geelmuyden Kiese?

– Kort sagt; nei. Ikke når det handler om en kunde som Drammen kommune, som skal posisjonere seg som ny storkommune – og skape tilhørighet i en befolkning der ikke alle har naturlig tilhørighet til Drammen fra før. Hadde det dreid seg om å påvirke politiske prosesser, da kunne vi ha snakket om rolleblanding. Det å markedsføre «merkevaren» Drammen er noe helt annet, sier Håkon Knudsen.

– Du synes ikke det blir litt rart, når du tilhører et parti som vil begrense kommunenes anbudsutsetting og kjøp av eksterne tjenester?

– Ap er klokkeklare på at de vil begrense kjøp av private tjenester innen velferdssektoren, men det gjelder ikke alle slags private tjenester – og ikke tjenester som faktisk kan gjøre kommunen bedre. Samtidig vil jeg understreke at hva Drammen AP mener om kommunens bruk av private kommunikasjonstjenester får være opp til dem. Det skal ikke jeg legge meg opp i.

– Kjenner drammenserne

– Hva er din rolle på kjerneteamet som skal håndtere kommunen som kunde?

– Min fremste forse er nok at jeg kjenner drammenserne. Men i alle team, uansett kunde, er det viktig å ha med noen med bakgrunn enten fra offentlig administrasjon eller politikk – og som har forståelse for samfunnsdebatten. Man kan ikke bedrive kommunikasjon helt uanfektet av det offentlige ordskiftet. Så i denne sammenhengen er nok min forståelse av regionen, og det som rører seg politisk, viktig innsikt. Det er vanskelig å hjelpe en kommune om man ikke har forståelse for de utfordringene den står overfor.

Knudsen forteller at Geelmuyden Kiese ble bedt om innspill til kommunens kampanje på sosiale medier for å fremme årets valg, men at samarbeidet for øvrig ennå ikke har kommet ordentlig i gang.