I Norsk Lokomotivmannsforbund er det stor misnøye med Arbeiderpartiets vage formuleringer angående jernbanereformen. Det kan de miste mange stemmer på. FOTO: HILDE UNOSEN

Ap-folk i NSB går til Sp

Martin Kolberg forsikrer om at det er stor politisk vilje i Arbeiderpartiet til å reversere jernbanereformen. Det kan vise seg å være for lite – og for sent.

 

– Vi stoler ikke på det de sier lenger, og er generelt veldig skuffa over Ap nå, sier Atle Myhren i Norsk Lokomotivmannsforbund, verneombud for lokførerne i Drammen.

I Dagsavisen 15. august gikk Hadia Tajik (Ap) til angrep på regjeringens jernbanereform og Frps ønske om å selge NSB. Likevel ville hun ikke å love noen reversering av reformen hvis Ap kommer i regjering.

Det har falt mange tungt for brystet.

Les også: Vil ikke love reversering av jernbanereformen

Står ikke på viljen

– Vi i Ap vil på ingen måte privatisere og dele opp NSB, og vil reversere så mye som mulig av disse reformene. Ingen skal tvile på Arbeiderpartiets politiske vilje i dette spørsmålet. Det vil jeg gjerne berolige alle i NSB og alle NSBs venner med, sier Martin Kolberg til Dagsavisen Fremtiden.

På grunn av EØS-forordningen om konkurranseutsetting av persontransport med jernbane, hevdes det fra flere hold at en full reversering av jernbanereformen er umulig, men Kolberg mener like fullt at EØS-reglene ikke står i veien for all reversering.

Hadia Tajiks manglende revers-løfte vil han ikke kommentere utover følgende:

– Jeg oppfatter at hun er av samme mening som meg.

Taper mange stemmer

– Vi har også bitt oss merke i at Jonas Gahr Støre har sagt at ordet reversering ikke finnes i hans vokabular. Jeg tror de taper mange stemmer ved ikke å ta et tydelig standpunkt i denne saken, sier Myhren.

Ifølge ham har jernbanereformen rasert arbeidsmiljøet, og redusert NSB til et bemanningsbyrå- ribbet for alt av verdier. Da holder det ikke om Ap til slutt skulle få stanset anbudsutsettingen.

Spark til Ap

– Tradisjonelt har vi i NSB vært Ap-folk i all vår tid. Nå vil mange stemme Sp, bare for på gi Ap et spark. Selv synes jeg det er trist bare at jeg vurderer å stemme noe annet. Hvis det blir et regjeringsskifte blir det jo uansett Ap-styrt, men er vi mange nok kan vi sikre Sp større gjennomslagskraft.

Myhren synes det er påtakelig at ikke Aps representanter har klart å samordne sitt budskap bedre.

– Da ville de ha ligget mye høyere på målingene enn de gjør nå, konstaterer lokføreren.

Kolberg bedyrer på sin side at Ap verken har ønsket å splitte opp NSB, privatisere eller konkurranseutsette.

– Mange argumenterer med at private neppe kan gjøre det dårligere enn NSB, men bare se til andre land med privatisert drift – som England og Sverige. Et statlig og helhetlig jernbaneselskap, som i Tyskland og Frankrike, er av stor betydning for tilbudet, fastslår Kolberg.

 

Jernbanereformen:

  • Jernbaneverket er erstattet av statsforetaket Bane NOR og Jernbanedirektoratet.
  • Bane NOR står for drift, vedlikehold og forvaltning av all jernbaneeiendom.
  • Direktoratet skal koordinere det hele og legge ut kjøring av strekninger på anbud.
  • Flere bygge-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver skal konkurranseutsettes.