Annonse
Høydebehov for nye Drammen stasjon og bruas fra før kjente lekkasjer krever handling, orienterte kommunaldirektør Bertil Horvli i formannskapet tirsdag.

Anbefaler å rive Bybrua

Det blir både dyrere og mer akutt enn forventet å sette i stand Bybrua. En ny rapport konkluderer med at det beste vil være å bygge helt ny bru.

Annonse
Lokale nyheter

– Vi har visst at tida nærmer seg for en generaloppgradering av bybrua, først og fremst at fundamentene må byttes. At Bane Nor ikke kan leve med den slik den er på Strømsøsiden, gjør at vi må få saken på dagsorden nå, sier ordfører Tore Opdal Hansen (H). Tirsdag fikk han og resten av formannskapet hovedpunktene i en ny rapport, der konsulentfirmaet Rambøll konkluderer med at det beste er å rive brua og bygge ny. Det kan i så fall bety en stengning på to år og en prislapp på 400 millioner kroner. Årsaken er sprekker i betongen på Strømsøsiden som skaper lekkasjer, og Bane Nors krav om 90 centimeter mer klaring til togsporene under, samt ytterligere tilrettelegging for ny Drammen stasjon. En overhaling av dagens bru vil koste mellom 150 og 200 millioner, ifølge rapporten Bertil Horvli orienterte politikerne om tirsdag. En egen sak om brua vil først komme i oktober. Utgiftene ligger ikke inne i periodens økonomiplan.

Folkekonkurransen

At brua trenger oppgradering er kjent fra da den i 2011 ble stengt for biltrafikk, noe som ble videreført etter at restaurering av brudekket var ferdig. I 2013 satte Drammen kommune i gang et arbeid for å se hvordan en framtidig bybru kan se ut, og etter forslag fra Venstre i bystyret utlyste man en folkekonkurranse uten andre begrensninger enn høyde for jernbanespor og passasje for båter. Ideene strakte seg fra serveringssteder langs rullefortau, til helkledd bru i LED-lysplater for kunst og kommunikasjon. Også arkitekt Tron Meyer gikk til topp ti med sitt konkurranseutkast, som utvidet brua med en tverrplattform (se bildet).

Fire år senere er han ikke sikker på at hans forslag ivaretar de nye tekniske utfordringene, men han svarer gjerne på hva han synes er viktig å ta med inn i arbeidet.

– Mange faktorer spiller inn. Det som skal løses teknisk gjør det nok ikke heldig å beholde den som i dag, det kan lett bli en mellomting som ikke er tilfredsstillende for noen, sier han. Selv om man ikke skal ivareta like mye som hans idé, forsvarer han å bevare bruas «karakter» i bunnen.

– Arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas har også tegnet kjente bygg som Kunstnernes Hus og rådhuset i Bodø, og brua var en pioner, i en tid da man var hissig på å utvikle og benytte ny teknologi. Lyktestolpene vitner om at man prøvde å gjøre alt i betong, sier Meyer. Han synes det er beklagelig at brutalismen, arkitektur fra 50- og 60-tallet, ikke har rukket å bli analysert og tilstrekkelig vernet, uten at bybrua i seg selv er «helt der».

– Uglesett

– Men det er fint å bygge lagvis på historien, i stedet for å bare fjerne. Mye av denne periodens arkitektur er uglesett og rives for lett, og jeg tror vi kommer til å angre skikkelig på noe av det. Inne i regjeringsblokka, som jeg var heldig og besøkte før 22. juli 2011, fantes det håndlagde løsninger som viser hva man hadde råd til å utføre i Norge i disse årene. Ingen annen betongarkitektur fra perioden har den forseggjortheten de norske byggene har, og utenlandske arkitekter måper over Y-blokka som nå skal rives. Det må ikke bare ses som betong, sier Tron Meyer.

Mulighet for å tenke litt

Ordfører Tore O. Hansen (H) går ikke av veien for å sette i gang ny «Ypsilon-prosess».
– Det er et krevende spørsmål vi nå skal ta stilling til, for bybrua er en del av byens identitet og ansikt. Samtidig får vi nå et mulighetsrom hvor vi må tenke oss om, sier ordfører Tore O. Hansen (H).
Han viser til folkekonkurransen som etter et initiativ fra Drammen Venstres bystyregruppe ble utlyst i 2013, der ti amatørforslag ble belønnet med kr 10.000, som et utgangspunkt for hvordan innbyggerne kan trekkes inn. I formannskapsmøtet luftet han også muligheten for en europeisk arkitektkonkurranse etter Ypsilonmodell.
– Dette blir en sak som kommer til å berøre oss alle. Noen vil sikkert si at løsningen er en fullstendig rehabilitering fra topp til bunn på dagens bru, og slik tilpasse seg Bane Nors behov. Men en annen løsning kan være å tenk helt nytt, og da kan vi både ta inn folkekonkurransen og benytte andre kreative miljøer for å finne ut mer om hvilke muligheter man har, både teknisk og økonomisk, sier Hansen.
Ser du en mulighet for at situasjonen som har oppstått rundt stasjonen kan gi rom for å utløse mer finansiering?
– Ja, det er Bane Nor som fremprovoserer dette, og da må vi også bli enige om hva det er rimelig å tenke seg. Spesielt hvis Drammen tenker større, sier ordføreren.

 

 

Annonse