Alt du ikke visste om på vinterturen langs elva fra Bragernes til Lier

Turguide til en vårlig vintertur i helga.

Av Kjell Buene

Denne ukas turtips starter ved broenden på Bragernes torg. Legg turen gjennom elveparken fra Honnørbryggen langs bryggene på utsiden av restaurantene Skutebrygga og Glass, samtidig som du kaster noen blikk over mot bybrua. Den har stått fra 1935, men snart må rives når Drammen stasjon skal moderniseres. Den første broen mellom Strømsø og Bragernes, ble imidlertid åpnet allerede den 13. mars 1813, to år etter at Drammen med sine 5000 innbyggere hadde fått status som kjøpstad. Byggekostnadene på 171 522 riksdaler (700 00 kroner) ble dekket ved hjelp av bompenger fra så vel gående, kjørende og seilende inntil kommunen overtok broen i 1835.

Gangveien gjennom Elveparken går langs nedsiden av Nedre Strandgate, som ble anlagt etter bybrannen i 1866 da bebyggelsen ble trukket inn fra elvebredden. Gaten fikk sitt navn i 1869. Steinkaia som løper langs hele gaten, var tidligere byens indre havn med kaier for kyst- og lokaltrafikk. Det siste fraktfartøy som hadde fast plass og lagerskur her, var «Farmanden», og de siste passasjerfartøyene i fast rute var «Juno» og «Sport».

Du passerer de staselige bygningene til landets eldste bryggeri, Aass bryggeri fra 1869. Før bybrannen lå det imidlertid et annet bryggeri her, Ole Pehrsons ølbryggeri og mineralvannfabrikk, som ble flammenes rov i 1866.

Holmenbroen, som går fra Prins Oscars gate ut til Holmennokken, hvor Strømsøbroen overtar videre til Strømsø, ble bygget da Norsk Kabelfabrikk i 1963 flyttet produksjonen fra Øvre Storg. 18 til Holmen. Holmen var for 400 år siden bare en lav sandbanke. Den ble i 1662 vraket som tomt for en planlagt festning fordi det ikke finnes fjell her. I 1670 ble det bygd en vindmølle og fra 1680 begynte folk å bosette seg på Holmen. Her lå også retterstedet og øya fikk derfor i lange tider navnene Mølleholmen og Tyveholmen.

I Fjordparken passerer gangveien forbi fundamentene til den første jernbanebroen fra 1872. Like ved stedet der bildet er tatt, passerer du det som står igjen av brygga til National Industris båt Elektron, som fraktet bedriftens kjempestore transformatorer til kraftverk langs hele kysten. Bedriften, som har måttet vike plassen for det planlagte sykehuset, var i 1967 byens største med hele 1000 ansatte.

Gangveien slutter i Lier der du har fin utsikt ut over fjorden. Her var Olav Haraldsson eller Olav den hellige, som han ble kalt etter sin død, ille ute i 1028. Danskekongen Knud den Mektige var etter ham med en flåte på 50 skip, men takket være sin lokalkunnskap klarte han å smette inn gjennom Svelvikstrømmen mens det var høyvann og søkte tilflukt på Huseby der tanta hans, Torny bodde sammen med Vebjørn bonde.

Lengde 6 km. Høydeforskjell: 1 m.