Nicoline Bjerge Schie (AP) vil ha skoleuniform i Drammen.

- Alle skal bli hørt

DRAMMEN: På tross av skolenes skepsis til forslaget, gir ikke Arbeiderpartiet seg før alle har fått sagt sin mening.

Barne- og ungdomsskolene i Drammen sliter med å se hvordan foreldrene og elevene skal bli enige om at skoleuniform er veien å gå for å imøtekomme motepress og mobbing blant elevene.

Nicoline Bjerge Schie (Ap), som er en forkjemper for skoleuniform, sier at partiet ikke har konkludert med noe, men at det er viktig å ta debatten.

- Vi har ikke konkludert selv om vi er positive til skoleuniform, men nå vil vi få til en dialog og en debatt rundt dette, fordi det har vært så mye fokus på mobbing og motepress i skolen, sier hun.

 

Les også: Ingen jubel for skoleuniform

 

Vanskelig å holde tritt

Det at mange av skolene i Drammen forstår tanken bak forslaget, men likevel ikke ser på skoleuniform som løsningen, bekymrer ikke Schie.

- De som roper høyest og sier nei er jo ikke dem som merker mobbingen på kroppen. Det er mange foreldre som er enige i at det er et stort press på både barna og foreldrene når det kommer til å ha de nyeste og dyreste klærne. Det er vanskelig for mange foreldre å holde tritt med den utviklingen, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.

 

En reell mulighet

Flere har signalisert at de vil støtte et forslag om uniformer for elevene i Drammen, og ifølge Schie er det flere lokalpolitikere som nå er villige til å se nærmere på saken.

- Både Høyre og Frp vil være med og diskutere dette videre, og jeg håper at ved å skape en debatt om dette, så vil flere uttale seg om saken, sier hun.

- Det er jo en fare for at elevene vil reagere ganske kraftig. Vil det ha noe å si for det videre arbeidet?

- Jeg kan love at vi skal ta med elevene på råd også. Alle skal bli hørt i denne saken før Arbeiderpartiet eventuelt går videre i prosessen, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.

 

- Vi tør ta denne debatten

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, sier denne debatten er viktig å ta, og at det er viktig å lytte til alle parter før man lander en beslutning.

- Nå skal vi snakke med skolene, elevene og foreldreutvalgene for å finne ut hva stemningen er for å gå videre med dette forslaget, sier han.

- Er dette en vanskelig sak?

- Det er mange som ikke tør å ta disse debatten, men det gjør vi. Så er det klart at skulle skoler, foreldre og elever si nei, så får vi heller se på andre tiltak i skolen. Men først må vi tørre å ta debatten, sier Gharahkhani.

 

Tvilt seg fram til nei

Frp har tidligere vært positive til skoleuniformer, men etter mange runder i tenkeboksen, sliter Lavrans Kierulf (Frp) med å se at skoleuniformer er nok til å få slutt på motepress og mobbing.

- Fordelen med skoleuniform er at det kan, og da gjentar jeg kan, bidra til å begrense mobbing. Samtidig er det vanskelig å se at dette alene kan utgjøre noen stor forskjell. Men det er klart vi er villige til å se på alle ting som er med på å bekjempe mobbing i skolen, sier han.

- Men vil Frp stemme for eller mot et forslag om uniform?

- Prinsipielt så liker vi ikke at noen skal pålegges å gå i uniform. Det er med på å ta vekk friheten som barn og unge har for hvordan de vil gå kledd. Jeg tror at man må gå mye grundigere til verks for å bli kvitt mobbing i skolen. Så jeg må nok innrømme at jeg har tvilt meg fram til at dette er et forslag som vi på nåværende tidspunkt ikke vil gå inn for, sier Kierulf.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

Hvorfor uniform

Mange elever opplever et press i retning av å ha de riktige klærne for dermed å tilhøre den riktige gjengen eller for bare å gjemme seg i mengden.

Det er likhetsfremmende og kan gi en fellesfølelse ved at den knytter en til rollen som elev, og ikke enkeltperson.

Kan virke positivt og disiplinerende på forholdet til lærer og undervisning.

Mindre utestengning av elever som ikke har økonomi til å følge med i motebildet.

Et håp om at elever vurderer hverandre etter indre verdier og ikke etter hva de har eller eier.