Alene om ansvaret om du dør på jobb

DRAMMEN: Bedrifter tar ikke trafikksikkerheten til de ansatte på alvor. Ny rapport avslører at hele 36 prosent av alle dødsulykker skjer mens sjåføren er på jobb. Det bør bekymre sjefen.

En ny undersøkelse som er gjennomført av Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at så mange som 36 prosent av alle dødsulykker i trafikken involverer ansatte som kjører i arbeidstiden. Samtidig viser undersøkelsen at norske bedrifter gjør lite eller ingenting for å redusere antall ulykker.

Trygg Trafikk ser svært alvorlig på situasjonen og ber nå næringslivet våkne opp å være sitt ansvar bevisst.

- Vei og trafikk er ofte noe av det mest risikofylte man gjør på jobben sin. Derfor er det beklagelig at bedrifter ikke har tatt dette nok på alvor, sier Tori Grytli som er nestleder i Trygg Trafikk.

- Kom tallene overraskende på dere?

- Vi har hatt et inntrykk av at trafikk ikke er en del av bedriftenes HMS-arbeid. Og da snakker vi om bedrifter generelt, og ikke bare transportnæringen. Arbeidsmiljøloven sier at alle bedrifter skal gjøre en risikovurdering for hva som kan skje med de ansatte, og med disse tallene som TØI nå kommer med må trafikk være med i den vurderingen, sier hun.

 

Gjør lite eller ingenting

På tross av de høye dødsulykketallene er det svært få bedrifter som hittil har tatt dette på alvor. Tallenes tale er klare:

* 80 prosent av bedriftene registrerer ikke ansattes trafikkulykker.

* 70 prosent har ikke oversikt over sine kostnader i forbindelse med ulykker.

* 84 prosent har ingen skriftlig reisepolicy for sine ansatte.

* Hele 86 prosent av virksomhetene stiller ingen krav til trafikksikkerhet hos sine leverandører eller samarbeidspartnere.

Trygg Trafikk melder nå at sikkerheten til de ansatte må bedres, og fokus på god oppførsel i trafikken må økes.

- Disse tallene bekrefter at vi er nødt til å få oppmerksomheten til bedriftseiere opp på et helt nytt nivå. Vi vil jobbe hardt for å få et enda tydeligere regelverk der trafikk blir omtalt spesielt, sier Grytli til Dagsavisen Fremtiden.

 

Arrangerer konferanse

Jan Johansen, som er direktør i Trygg Trafikk, lanserer nå en helt ny konferanse for å hjelpe bedriftene til å bli bedre på trafikksikkerhet. Derfor arrangerer de nå i april den nasjonale konferansen «Skulle bare på jobb» som vil handle om arbeidsrelaterte ulykker på veiene.

- Vi håper at dette kan bli startskuddet for et bredt og grundig samarbeid for å redusere disse ulykkene, sier Johansen om den nye konferansen.

Nestlederen i Trygg Trafikk poengterer også at i tillegg til at mennesker dør i trafikken så har bedriften mye å spare på å ta denne problematikken på alvor.

- Vi håper jo at når vi fokuserer på denne problematikken så vil bedriftene se at man med enkle grep kan gjøre stor forskjell. Det handler om å redusere risiko, spare store penger, i tillegg til å ta vare på sine ansatte, sier Grytli til Dagsavisen Fremtiden.

- Er det noen spesielle bransjer i næringslivet som skiller seg ut?

- Nei, og det er viktig å poengtere. Dette handler ikke om transportnæringen. Det handler om alle oss som bruker bil i jobben vår, sier Grytli.

ronny.johnsen@dagsavisen.no