8.691 har fått skoleplass

De aller fleste som har søkt om å komme inn på videregående i Buskerud har fått skoleplass.

 – Flertallet av søkere med rett til skoleplass i videregående skole i Buskerud har mottatt tilbud om skoleplass, sier Tuva Heen, inntaksleder i Buskerud fylkeskommune. Under andreinntaket 6. august vil søkere som ikke har fått plass i hovedinntaket motta et tilbud. Alle søkere med rett til skoleplass vil få et tilbud før ledige plasser legges ut til søkere uten ungdomsrett. Oversikt over ledige skoleplasser legges ut på bfk.no i begynnelsen av september.