Linda fikk kommmunen til å endre praksis

Hun kunne ikke tro det stemte, at kommunen kunne kreve så høy egenandel for assistanse til hennes hjemmeboende, langtidssyke sønn (21). Helsedirektoratet bekreftet hennes mistanker - og nå må Drammen ta langt mindre betalt i egenandel for BPA-hjelp til voksne brukere, som bor hos foreldrene.

– Det jeg har opplevd i møte med Nav og helsevesenet har gitt meg stort engasjement for samfunnets svakeste, sier Linda Jacobsen til Dagsavisen Fremtiden.

Det var Drammens Tidende (DT) som først skrev om  Jakobsens klage på kravet fra kommunen.

Hennes sønn er rammet av ME (Myalgisk encefalopatis), og fikk i september innvilget brukerstyrt personlig assistent (BPA) til praktisk bistand fem timer i uka. Regningen for dette lød på 3.500 kroner måneden - eller drøye 42.000 i året - i egenandel. I beregningsgrunnlaget for denne summen hadde kommunen lagt husstandens totale inntekt til grunn, det vil si moren, stefaren og søsterens inntekt - samt sønnens arbeidsavklaringspenger (AAP).

Bekreftet mistanken

Jakobsen er lokalpolitiker for Venstre, har en fortid som leder for Betzy krisesenter, er høyskoleutdannet i planarbeid for helse- og omsorgssektoren og jobber med enslige, mindreårige flyktninger i Drammen kommune. Med denne bakgrunnen brukte hun ikke lange stunden på å skjønne at her måtte kommunen ha gjort noe feil.  

 Jeg har heldigvis et stort nettverk av flinke folk jeg kunne forhøre meg med. Og både advokater, Uloba (organisasjon av og for personer med funksjonsnedsettelse, red.anm.), pasientombudet og ME-foreningen var enige i at dette ikke kunne stemme, så da sendte jeg inn en klage, forteller Jakobsen.

Men Drammen kommune fastholdt at de hadde tolket forskriften for egenandel korrekt, og avviste klagen. Dermed koblet Jakobsen inn Helsedirektoratet.

Skjer flere steder

Tirsdag skrev DT at kommunen nå endrer praksis for beregning av egenandel for BPA-hjelp til voksne, langtidssyke, som bor hos foreldrene. For Helsedirektoratet konkluderte med at husstandens totale inntekt kun skal sees i sammenheng med førsørgeransvar, hvilket i praksis betyr foreldre til barn under 18 år, ektefeller og samboere. Barn under 18, som bor hos foreldrene, skal betraktes som enslige etter forskriften.

Kommunen vil også betale tilbake til brukere som har måttet betale for mye i egenandel. For Jakobsens sønn betyr det at den årlige egenandelen ender på omtrent 2.500 kroner. Altså tusen kroner mindre enn de tidligere krevde per måned.

Etter at Linda Jakobsen la ut saken på Facebook har hun fått mange henvendelser fra folk som takker henne for innsatsen - og som nå har fått et helt annet grunnlag for selv å klage på tilsvarende vedtak i andre kommuner.

– Så dette har neppe bare blitt praktisert i Drammen, konstaterer hun.

Les også: Linda Jakobsen er onsdagens Navn i nyhetene