Laveste antall flyktninger til Drammen på mange år

Kun elleve flyktninger ble bosatt i Drammen i løpet av de første fem månedene i 2019.

Bystyret i Drammen har vedtatt å bosette 65 flyktninger i kommunen, inkludert ni enslige mindreårige flyktninger i 2019. Dersom det blir det endelige antallet, vil det være det laveste antallet som er bosatt i drammen i løpet av et år siden 2007. Den gangen bosatte kommunen 64 flyktninger.

Vi skal bosette 56 flyktninger i 2019. Til sammen bosetter kommunen 65 flyktninger, men de resterende er enslige mindreårige flyktninger, som ikke er vårt ansvar. Det planlegges å bosette resten i løpet av høsten, sier leder ved Introduksjonssenteret i Drammen, Elisabeth Futsæther Solberg.

Les også: EU-delegasjon på besøk for å lære om integrering i Drammen

Politisk villet

Hovedårsaken til at kommunen tar imot færre flyktninger handler om politikk snarere enn at det er færre mennesker på flukt i verden enn det har vært de foregående årene.

Det er knapt flyktninger å bosette. Det er regjeringens politikk, og den må vi rette oss etter, sier Solberg.

Er det regjeringens strenge innvandringspolitikk som er hovedårsaken?

Ja, det er det.

Det lave antallet flyktninger som skal bosettes går også utover bemanningen på Introduksjonssenteret i Drammen.

Vi har allerede redusert antall ansatte, og det må fortsette i Nye Drammen. Det blir færre ansatte når det er færre flyktninger. Det er færre som jobber som lærere og det er færre som jobber som programrådgivere hos oss enn det var i 2018 og enda færre enn det var i 2017.

Hva betyr det for de ansatte som ikke kan jobbe hos dere lenger?

De får annet arbeid i Drammen kommune. Når det gjelder lærerne har mange fått jobb i skoleverket, hvor det er stort behov for dem. Og så er det mange som har gått av med pensjon, og som vi har sørget for at ikke blir erstattet.

Les også: Truckføreren fra Damaskus

Kunne gjerne tenkt seg flere flyktninger

Solberg beskriver bosettingsprosessen for flyktningene slik:

Det foregår ved at vi får en anmodning fra IMDI om en konkret familie eller en konkret person som vi anmoder Drammen kommune om å ta imot. Vi har to ulike kategorier. Den ene er personer som bor i mottak, og den er andre er overføringsflyktninger som vi tar imot på Gardermoen og som stort sett kommer fra Syria eller Kongo. I samarbeid med boligkontoret og skaffer vi dem leilighet, og de blir de kjørt til leiligheten og installert der. De får bistand til klær, innbo alt de måtte ha krav på, og så starter de på introduksjonsprogrammet etterhvert. Så har vi språkpraksis i en virksomhet kombinert med norskopplæring. Etter at introduksjonsprogrammet er over, går litt over 60 prosent over i arbeid eller utdanning.

Hva synes du om at dere tar imot og bosetter langt færre flyktninger nå enn tidligere?

Jeg skulle ønske vi hadde rom for å ta imot flere. Det er et personlig ønske. Vi gjør jobben basert på hva politikerne har bestemt.

Les også: Seks av ti flyktninger i jobb eller utdanning