Kultur

Åpner gården for publikum for første gang: – Vi gøtsa på at det ville gå i boks - vi hadde nemlig ingen plan B

Store Gilhuus, som har vært i Drammen kommunes eie i 100 år, er nå tilbake i Liers eie. I disse dager flytter kunst fra hele distriktet inn i alle bygninger på det store gårdsanlegget, som for første gang åpnes for publikum.

– Det er bare to uker siden vi kom inn i bygningene for første gang, sier en begeistret kulturrådgiver i Lier, Nina Guzman Toft.

– Politikerne i Lier har vært modige og vedtatt kjøpet av gården, selv om ikke alt var på plass. De forsto at det var lurt å sikre seg stedet, så får heller planlegging av hva det skal brukes til komme etter hvert, og det skal vi bruke tid på, påpeker kulturrådgiveren.

I år er Lier kommune vertskommune for den regionale kunstfestivalen Kunst rett vest, og Store Gilhuus Gård, som Lier kommune nå kjøper av Drammen er arenaen for fellesutstillingen.

Store Gilhuus

Bevarer gammelt gårdsanlegg

– Det var lurt å sikre seg denne eiendommen av mange grunner, påpeker kulturrådgiveren. Kanskje blir dette den kommende bydelen Fjordbyens nye møteplass og kulturarena?

Lier kommune ser fram til å videreutvikle det viktige kulturminnet som Store Gilhuus gård er.

– Vi har tanker, men vi har ikke satt oss ned å utforme videre drift og innhold, det har det ikke vært tid til, forteller Nina Guzman Toft, som likevel ser for seg et levende sted med kulturproduksjon, seminarer og kanskje atelier og spisested – det er mange muligheter, sier hun.

Store Gilhuus Gård slik den ligger i dag er fra 1860-årene og er et av de best bevarte eldre gårdsanleggene i nedre del av Lier, med alle nødvendige innhus og driftsbygninger.

Anlegget med tilhørende park er blant Liers viktigste kulturmiljøer. Gården har vært utgangspunkt for både gårdsdrift og en rekke industrivirksomheter på 1800-tallet og opp mot nyere tid. I senere tid har Drammen kommune eid gården og brukt den til ulike bolig- og driftsformål.

Vedlikehold og oppgradering av gårdsanlegget er en viktig del av bevaring og utvikling av Store Gilhuus.

– Hvordan vi skal restaurere, og hva som skal settes i stand er heller ikke bestemt. Dette skal vi bruke god tid på fremover, sier Guzman Toft og legger til;

– Store Gilhuus vil bli et grønt innslag i enden av Fjordbyen, og landbrukskommunen Lier kan med denne eiendommen videreføre noe av sin identitet til det urbane landskapet som etter hvert vil komme.

Kunst Rett Vest

For et par år siden startet jakten på et egnet sted for Kunst Rett vest som Lier skulle være vertskapskommune for i 2021.

– I det stille har vi planlagt Kunst Rett Vest med tanke på at kommunen ville lande kjøpet av Store Gilhuus, forteller Nina Guzman Toft.

– Vi gøtsa på at det ville gå i boks, og var så glade da det gikk i orden. Vi hadde nemlig ingen plan B, røper hun videre.

– Vi skal nå se videre framover og tenke forskjellige alternativer, men aller først gleder vi oss til Kunst Rett Vest, sier Nina Guzman Toft.

Kunst Rett Vest er en årlig kunstrunde hvor juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder, og med en stor fellesutstilling, som i år altså er på Store Gilhuus.

Store Gilhuus

Fellesutstillingen på Store Gilhus består av 107 juryerte kunstnere fra sju kommuner vest for Oslo i Viken fylkeskommune. I tillegg inviteres publikum hjem til kunstnernes atelierer og verksteder to helger i september, 18.–19. og 25.–26.

Fellesutstillingen på Store Gilhuus åpne søndag 12. september og står til søndag 26.

Grunnet covid blir det to åpninger med inntil 200 besøkende på hver. Publikum kan gå inn på kunstrettvest.no for påmelding og nærmere informasjon.

Åpningene er gratis og foregår utendørs, og artisten Nils Bech står for det kunstneriske innslaget på åpningsdagen. Hele gården tas i bruk til fellesutstillingen; hovedhus, sidebygning, stabbur, vognskjul og låven.

Store Gilhuus tilbake på Liers hender.

Kultur og utviklingskraft

– Vi starta med konteinerutstillingene, og det er fint å få være med videre og vise at kunst kan være en utviklingskraft, og kunstnerne blir da en naturlig del av det, påpeker Nina Guzman Toft.

Hun tar med Dagsavisen Fremtiden på en visningsrunde i bygningene på Store Gilhus. En del av kunsten som skal vises på Kunst Rett Vest har allerede funnet sin plass, mens andre rom fremdeles er tomme.

Hovedhuset har stått tomt i noen år og viser tydelige tegn på alle tidsepoker som har fått prege deler av interiørene. 40- og 60-tall innredninger på kjøkkenet, linoleum på gulv og noen, skal vi si, festlige fargevalg her og der. Men de viktigste rommene er godt bevart og originale.

Kunstnerne som stiller ut på Store Gilhuus har fått tildelt plass i hovedhuset, på låven, i driftsbygninger og på stabburet.

– Etasjen over den ene driftsbygningen rakk vi rett og slett i vaske før utstillingen, forteller Nina Guzman Toft og lover at den også etter hvert skal komme i bruk.

– Det er veldig gøy å fylle rommene med kunst og så åpne anlegget for publikum, og alle rommene egner seg veldig godt som arena for å vise kunst, fastslår hun.

Og kulturavdelingen i Lier kommune er allerede i full gang med å fylle Store Gilhuus for videre aktivitet.

– I tillegg til Kunst Rett Vest skal vi også arrangere et seminar, 2. november «Kunst og stedsutvikling», hvor vi ber om innspill fra publikum, forteller Nina Guzman Toft.

Kunst Rett Vest åpner dørene på fellesutstillingen søndag 12. september.

Store Gilhuus