Kultur

Bragernes kirke gjennom 150 år: Fra konservativ og lukket, til åpen og inkluderende

Gjennom 150 år har Bragernes kirke gjennomgått store forandringer. Og mange av dem bare i løpet av de siste 30 årene.

– Det er en vanvittig forskjell nå og da jeg kom til Bragernes for 29 år siden. Den gangen var kirken kun i bruk på søndager, og det var nesten ingenting som skjedde, forteller kantor Jørn Fevang.

Han og kona Beate Strømme Fevang er begge kantorer og har bygget opp all korvirksomhet som i dag omfatter hele sju kor. I tillegg til korene arrangerer kirken hvert år Adventfestivalen, som fyller hele førjulstiden med små og store konserter. Det er knapt en drammenser som ikke har vært i Bragernes kirke på en eller annen konsert eller kulturelt arrangement.

I år fyller Bragernes kirke 150 år og denne uken blir det feiret og markert, med nylaget musikk og gamle historier, åpne korøvelser, utstilling og mye mer.

Bragernes kirke 150 år.

Fra pryd til bruk

– Kirkerommet var et stasrom, og jeg ville ha det til et bruksrom, men det var ikke så lett, minnes Jørn Fevang og legger til at daværende biskop Sigurd Osberg var en stor støtte i den første perioden.

Fevang forteller om den lange veien å gå, at mange ikke kunne forstå hvorfor kirken skulle brukes til øving, det kunne man vel gjøre i menighetshuset!

– Det vakte også motstand at korene sto nede i kirken istedenfor på galleriet, forteller Fevang videre og kommer med et eksempel;

– En dame sa en gang, etter at koret hadde stått på gulvet foran i kirken under en gudstjeneste: «Det er vel bare i dag, denne ene gangen, at de skal stå nede og synge?»

Ekteparet Fevang bestemte seg for å gjøre en del endringer. Og sånn ble det.

– Kirkerommet skal leve, og korene skal stå nede og være synlige, ikke minst for barna som synger i kor er det viktig å få være i sentrum av rommet, påpeker Jørn Fevang.

Han forteller også om de to orglene som ble bygget og kom på plass som store begivenheter som har skjedd etter at han kom til kirken.

– Hovedorgelet tok fem år å bygge, og sto ferdig 1. søndag i advent 1998. Hele orgelfasaden, ble flyttet nesten to meter nærmere kirkerommet. Det lille orgelet, foran i kirken, kom på plass i 2009. Alle endringer og nyvinninger er prosesser i samarbeid med Riksantikvaren, informerer Fevang.

Bragernes kirke er også kjent for banebrytende oppsetninger i gudstjenesten, som å sette opp hele H-moll messen og Johannespasjonen, begge verk av Johann Sebastian Bach.

Jubileet for Bragernes kirke ble markert i sommer, på selve dagen 150 år etter at kirken åpnet. Men jubileumsuken er nå, med utstilling, foredrag, konserter og fortellerkveld. Søndag 12. september avrundes jubileumsuken med høymesse med biskop Jan Otto Myrseth og med ordføreren til stede. Det blir også uroppførelse av første sats fra kantor Jørn Fevangs verk Te Deum. Verket i sin helhet oppføres i desember.

Bragernes kirke 150 år

Historisk tilbakeblikk

Eli-Sofie Thorne er styremedlem i Fortidsminneforeningen og tidligere medlem i menighetsrådet, har vært med å skrive jubileumsheftet for Bragernes kirke i forbindelse med 150-års jubileet. Hun trekker fram all aktivitet som er å finne i kirken, blant annet den store utendørs julekrybben som tidligere sogneprest Lars Skagestad sto i bresjen for, og som settes opp til advent hvert år.

– Den er unik i norsk sammenheng, forteller Thorne, som også forteller om at folk er begeistret for omvisninger og at kirken er åpen.

– Mange kommer innom og setter seg ned for å finne ro, forteller hun og skryter av aktiviteten ellers i kirken.

– Musikklivet i Bragernes er en stor styrke og har vært med å åpne kirken mot byen, sier Eli-Sofie Thorne.

Hun tror også at Bragernes kirke ble satt på kartet da Astrid Bjellebø Bayegan ble Norges første kvinnelige prost. 28. mai 1989 ble Bayegan prost i Drammen prosti og sogneprest i Bragernes.

Eli-Sofie Thorne kan historien til Bragernes kirke til fulle, og dveler rundt den gangen kirken skulle reises, etter at den gamle brant i den store bybrannen i 1866.

Allerede to uker etter brannen, ble «Kirkeinspeksjonen» oppnevnt, og det var en stund snakk om å bygge to kirker, en ny kirkelov krevde flere sitteplasser. Men allerede i september 1866 vedtok bystyret at ny kirke skulle bygges på Albums løkke.

– Denne kirken ble bygget i retning nord-sør, vanlig regel var jo at kirkene jo skulle ligge øst-vest. Da ville det jo vært en helt annerledes by.

Bragernes kirke og tårnbygningene danner, som vi alle kjenner, hovedmotivet i Drammens bybilde, og har av mange blitt karakterisert som et av landets mest vellykkede bylandskap fra 1800-tallet.

Bragernes kirke 150 år

Kvinnene på galleriet

– På åpningsdagen, nøyaktig fem år etter den gamle kirken brant, fikk kvinnene sitte på galleriet. Det var mange prominenser som var invitert, og de fleste av dem var menn, forteller Eli- Sofie Thorne. Men det var visstnok bare den ene gangen at kvinnene måtte sitte på galleriet.

Hele kirkehistorien blir for lang å ta med her, men Eli-Sofie Thorne kan fortelle at den flotte altertavlen, malt av Adolph Tidemand (1814-1876), ble tatt ned og gjemt i sølvgruvene på Kongsberg under andre verdenskrig, og som sikkert mange vet er den originalen, det henger mange kopier rundt i andre kirker.

– Det var kunsthistoriker og direktør ved Drammens museum, Henning Alsvik (1911-1995), som sto for prosessen med å plassere altertavlen i gruvene, opplyser Thorne.

Det er mange historier i og om kirken gjennom tidene. Og også før Bragernes kirke sto ferdig i 1871.

– I tidsrommet mellom bybrannen i 1866 og den nye kirken i 1871, vet vi ikke hvor de kirkelige handlingene fant sted, forklarer Eli-Sofie Thorne og fortsetter;

– Strømsø kirke og Strømsgodset kirke var ikke sene om å tilby både dåp, konfirmasjoner, bryllup og gravferder, men det finnes ikke dokumentert hvor i hvilken av disse to kirkene de forskjellige handlingene fant sted.

Publikum kan få vite mer om Bragernes kirkes historie og forskjellige hendelser, blant annet har Torkild Alsvik og Bjørg Juriks laget utstillingen som settes opp i jubileumsuka. Den viser, i tekst og bilder, bygningens historie og utforming gjennom 150 år. Der er målet å belyse noen nye detaljer og informasjon som ikke tidligere har vært allmenn kjent. Det blir også mulig å få se noen av kirketekstilene i jubileumsutstillingen.

Bragernes kirke 150 år.

En ny tid – kirken åpner opp

Sogneprest i Bragernes, Per Erik K. Brodal er glad og stolt over å feire jubileet.

– Det blir en innholdsrik jubileumsuke med virkelig mye å glede seg til, sier han, og fortsetter:

– Bragernes kirke er en viktig bygning for mange mennesker i Drammen og nærområdet. Så å si alle har et forhold til den vakre kirken – ikke minst fordi den er en viktig del av bybildet, der den troner over torget.

Sognepresten minner om alle de tusener av mennesker som har kommet til Bragernes kirke gjennom 150 år.

– I glede og i sorg, i hverdag og i fest, til gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Her er livene til tusener av drammensere blitt rammet inn, oppsummerer Per Erik K. Brodal.

Sognepresten påpeker også at kirken de siste årene har blitt mer og mer åpen – både i konkret og overført betydning, som han sier.

– Nå er kirkedøren åpen fem, seks dager i uka, slik at alle som ønsker kan komme inn i dette vakre byggverket.