Kultur

Peder Balke: Fra Metropolitan til Vestfossen

Han fikk et stort oppdrag av den franske kongen i 1847, og 127 år etter sin død ble hans verk vist i London National Gallery, som den eneste norske ved siden av Munch. I sommer kan du oppleve Peder Balkes kunst på Vestfossen Kunstlaboratorium.

Peder Balke (1804–1887) står for tur på Vestfossen Kunstlaboratorium, som den ene av utstillingene denne sommeren. Sammen med de tre andre utstillingene blir det 2500 kvadratmeter med veldig forskjellig kunstuttrykk i år.

Men hvorfor viser dere 1800-talls kunst, dere som er et samtidskunstsenter? Mange vil si at det er kontroversielt, eller er det sånn at det nettopp er dét, at en samtidsarena er innovative ved å ta noen kontroversielle valg?

– Jo, det er litt kontroversielt for oss som jo har samtidskunst som vår hovedprioritet, medgir daglig leder Lars-Andreas T. Kristiansen ved Vestfossen Kunstlaboratorium, som også understreker at det blant annet er fordi de ønsker å trekke til seg et bredere publikum.

Peder Balke Vestfossen Kunstlaboratorium

– Vi får lurt publikum litt inn

– Utstillingen ligger i Galleri Star, og for å komme dit, må publikum gå gjennom tre etasjer med samtidskunst. Kanskje vi klarer å lokke noen til å bli bedre kjent med samtidskunsten på den måten, redegjør Kristiansen.

For det er jo ingen hemmelighet at de to retningene innen kunst ikke nødvendigvis har samme publikum.

– Det er jo ikke så vanlig at samtidskunstsentre viser eldre kunst, det er mere museenes rolle. Men vi tenker, uten å tråkke inn i museumsværen at vi som privat stiftelse kan gjøre en del ting uten å tråkke noen på tærne. Vi liker jo å eksperimentere.

Peder Balke var radikal for sin samtid, så kanskje passer han utmerket inn blant samtidskunsten på Vestfossen Kunstlaboratorium. Kanskje han til og med hadde likt det, også. Kunstneren fra Helgøya ante ikke at han kom til å bli verdensberømt – over 100 år etter sin død. Han slutten nemlig sin kunstneriske karriere, og de siste årene malte han bare for egen dels glede.

Balke ble også etter hvert glemt.

Det var først på slutten av 1900-tallet og etter 2000 at han har fått stjernestatus.

Et par år etter det virkelige internasjonale gjennombruddet i London i 2015 ble verkene til kunstneren fra Helgøya vist på selveste Metropolitan i New York.

Peder Balke, Vestfossen Kunstlaboratorium. Verket er utlånt fra The Gundersen Collection, Oslo.

Balkes vei til Vestfossen

Kunstlaboratoriet er kjent for å vise omdiskutert samtidskunst av alle slag, men har takket være blant annet gaver fra Sparebanken Øst, utvidet med å vise eldre norsk, historisk viktig malerkunst i Galleri Star. Det startet med landskapsmaleren Frits Thaulow i 2019, med maleri fra Hokksund, og fortsetter altså i 2021 med Peder Balke.

Hvorfor Peder Balke?

– Balke har vi valgt fordi vi gjennom vårt nettverk fikk tilgang på et unikt og stort utvalg arbeider. I de neste årene kommer det til å være flere museumspresentasjoner av Balke, både i Norge og i utlandet. Det er jo derfor også spesielt hyggelig, som relativt liten institusjon sammenlignet med nasjonal museumsskala, å kunne være tidlig ute med å vise en solid presentasjon av nettopp ham, forklarer Lars-Andreas T. Kristiansen.

Balke er kjent for sine små malerier, men i utstillingen på Vestfossen kunstlaboratorium vises noen av de store arbeidene, blant annet et som er tre meter langt.

Peder Balke, Vestfossen Kunstlaboratorium

Pengegave gjør det mulig

Det er midler fra Sparebanken Øst som gjør det mulig for Vestfossen Kunstlaboratorium å vise en stor del av Peder Balkes malerier i sommer.

– Hadde vi ikke fått denne støtten kunne vi ikke laget denne utstillingen, redegjør Lars Andreas Kristiansen, og fortsetter; – Vi jobber innenfor svært stramme budsjetter.

Kostnadene gjelder forsikringer, transport og ekstra videoovervåking og sikring av de gamle maleriene.

Balke-utstillingen monteres i disse dager og åpner 8. mai 2021, samtidig med en hovedutstilling av samtidskunstnere, en soloutstilling og en arkivutstilling om cellulosefabrikken i Vestfossen.

– Men det er uvisst når pandemien lar oss åpne og ta imot publikum denne sesongen, sier den daglige lederen, og fortsetter;

– Uansett vil vi ha et fullspekket laboratorium av kunstuttrykk klart når den tid kommer, og satser på at dette blir som planlagt 8. mai. Vi planlegger en livestreamet åpningen på Facebook.

Peder Balke (1804–1887)

  • Født Peder Andersen i 1804 på Helgøya i Ringsaker
  • Utdanning ved Tegneskolen i Christiania (1827), på akademiet i Stockholm (1829–1833) og i Dresden (1836)
  • Boligstrøket Balkeby (eller Kunstnerlund) på Majorstua i Oslo ble opprettet etter Balkes oppkjøp av jord fra gården Nedre Blindern i 1856. Den ble delt opp i boligtomter. Balke var bosatt der selv, med kone og fire barn ifølge folketellingen fra 1865.
  • Anerkjent som en av de beste landskapsmalerne i Norge på 1800-tallet
  • «Fyr på den norske kyst» er blant Balkes mest kjente verk
  • I 2014 ble bilder av Peder Balke stilt ut i National Gallery i London
  • I 2017 ble malerier av Balke utstilt i Metropolitan Museum of Art i New York. Tittel på utstilling var; «Peder Balke: Painter of Northern Light»


Nyeste fra Dagsavisen.no: