Kultur

Kommunens eneste vinterferietilbud koster 1.700 kroner: – Vi har en jobb å gjøre

I et år med fokus på å bekjempe isolasjon og ensomhet, har kommunens eneste vinterferietilbud en skyhøy prislapp som ekskluderer mange. – Sånn skal det ikke være, sier leder i hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet, Mads Hilden (Ap).

1 av 2

Med stramme koronarestriksjoner er det ikke mange som tar sjansen på å skape en møteplass for barn og unge i vinterferien. Et av de få tilbudene er musikalkurs for barn og unge mellom 8-13 år, i regi av Drammen kulturskole.

I løpet av fem kursdager skapes en musikal hvor barna blir med på hele prosessen fra scenografi, sminke og lyssetting til ferdig forestilling.

Men musikalkursene på Folkets hus i Krokstadelva, Union Scene eller Knutepunkt i Svelvik har en prislapp på 1.700 kroner per barn. Men selv med en stiv pris er musikalene fulltegnet.

– Man betaler for å være elev. Desserre, vil jeg si, for det heter jo «kulturskole for alle», sier Kristin Søraune ved Kulturskolen i Drammen.

Hun forklarer at kostnadene går til lønn til de ansatte.

– Når vi arrangerer feriekurs som dette, har vi ikke noe i våre rammeavtaler som gir noe ekstra, forteller Søraune.

Hun minner likevel om friplassordningen, som gir familier med lav inntekt mulighet til å være med på aktivitetstilbud som musikalkurset i vinterferien.

– Hvor mange av disse er plassene er friplasser?

– Hittil har vi åtte friplass-påmeldinger av totalt 38 påmeldte, men den varierer og er ofte høy – noen ganger opp mot 50 prosent.

Ifølge Søraune ligger Drammen i toppsjiktet på hvor mye man betaler per barn på kulturskolens tilbud.

– Prisene på kulturskoletilbudene varierer fra kommune til kommune. Drammen ligger dessverre veldig høyt.

Vil få ned prisnivået

Med musikalkurs over fem dager, blir det 340 kroner dagen for per barn. Leder av hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet i Drammen, Mads Hilden, sier at han ikke var klar over at prisen på tilbudet var så høy.

– Jeg har dessverre ikke noen løsning nå – prisene er satt, men vi skal passe på at vi i neste planlegging tar hensyn til pris og tilgjengelighet, lover Hilden.

Hilden forteller at de ved flere anledninger har sett på prisnivået på kulturskolen, og at det er et sterkt ønske fra kommunen om å finne et lavere prisnivå.

–  Vi har jo som målsetting å ha tilbud som skal være tilgjengelig for flest mulig, og har innført støtteordninger for de som har dårligere muligheter enn andre.​ Men vi ser likevel at vi har en jobb å gjøre – vi ser at vi trenger å favne flere.

Hilden forteller at det er en kostbar affære å drive kulturskole, med godt kvalifiserte instruktører, og kostnader knyttet til gjennomføring.

Ifølge Hilden har de ikke økonomisk handlingsrom til å gjøre noe med prisene nå.

– Men det står på prioriteringslista.

– Hva med de som faller midt mellom en prislapp på 1.700 kroner og friplasser – som ikke er direkte lavinntektsfamilier, men som likevel ikke kan betale så mye?

– Det er en gjennomgående utfordring. Vi har ikke et gradert tilbud. Det skal ikke være sånn at enten er du kvalifisert til å få friplass eller ikke, fordi du ligger noen få kroner over grensen. Vi jobber med løsninger på det.