Justisdepartementet foreslår innreiserestriksjoner til nyttår

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å hindre spredning av koronavirus fram til 1. januar.

Siden 16. mars er utlendinger uten oppholdstillatelse blitt bortvist på grensa, men denne forskriften er i utgangspunktet midlertidig, med hjemmel i smittevernloven. Det som blir foreslått nå, er en egen lov som vil gjelde ut året, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Som regjeringen kunngjorde 15. mai, legges det opp til bruk av innreiserestriksjoner en stund fremover. Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning, men må følge situasjonen nøye. Vi kan ikke utelukke at det vil bli behov for nye innstramninger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Departementet skriver at en egen midlertidig særlov som er behandlet av Stortinget, vil gi bedre handlingsrom for regjeringen.

Bransjeorganisasjonen Virke mener et slikt innreiseforbud må følges opp av ekstra tiltak for å hjelpe norsk reiseliv.

− Kompensasjonsordningen må forlenges til å vare utover mai og må dekke alle sesongbaserte destinasjoner, samt at vi bør få på plass en spleiseordning mellom stat og næringsliv for å få permitterte arbeidstakere tilbake på jobb. Mange virksomheter har oppgaver til sine permitterte ansatte, men ikke inntjening til å ta dem tilbake fra permittering, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Les også: Usikker fremtid for skateparken: – Hvis tilbudet forsvinner blir det nok ramaskrik (+)